Dansk Biografisk Leksikon

Oscar Preisler

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Oscar Preisler, Oscar Christian Strange Preisler,  6.1.1879-16.5.1920, læge, bibliograf. Født i Århus, død i Lyngby, begravet på Sorgenfri kgd. P. blev student 1897 fra Århus og cand.med. 1905. Efter kandidattjeneste og studieophold i udlandet nedsatte han sig 1907 som praktiserende læge på Frbg. og flyttede n.å. til Lyngby hvor han virkede til sin død, og hvor han tillige deltog i forskelligt menighedsarbejde af indremissionsk art. P. var stærkt interesseret i at bidrage til at de unge læger blev orienteret i deres fag på en praktisk måde, og han havde et godt greb på at skabe de rette hjælpemidler dertil. En lille fortegnelse over medicinske fagudtryk, 1911 kom indtil 1939 i 26 udgaver, men især har P. gjort sig fortjent ved bibliografiske arbejder. 1914 udgav han som tillæg til Bibliotek for Læger en oversigt over de bibliografier ved hvilke man kan finde sig til rette i udenlandsk medicinsk litteratur, og posthumt udkom 1920 en på tysk affattet fortegnelse over de vigtigste bibliografier, tidsskriftregistre, håndbøger og monografier i de lægevidenskabelige fag. En halv snes år igennem brugte han en stor del af sin fritid til at samle stof til en bibliografi over dansk medicinsk litteratur fra de ældste tider til 1913. Da han ikke kunne få støtte til trykningen blev den 1916-19 maskinskrevet i fire eksemplarer der skænkedes til universitetsbiblioteket i Oslo, statsbiblioteket i Århus, Det kgl. bibliotek og universitetsbiblioteket i Kbh; sidstnævnte sted fortsattes den med en seddelkatalog (Index medicus Danicus). P.s systematisk inddelte bibliografi der bærer titlen Bibliotheca medica Danica er i seks bind og et registerbind, og den er et navnlig for den nyere litteraturs vedkommende værdifuldt arbejde der ved medicinhistorisk forskning fortsat er til megen nytte. 1915 tog P. i Reformer paa det medicinsk-literære Omraade til orde for en centralisering inden for vort medicinske biblioteksvæsen og en sammenslutning af vore medicinske tidsskrifter; begge disse problemer er længe efter hans død til dels blevet løst.

Familie

Forældre: fabrikant Bruno P. (1834-99) og Nielsine Christiane Strange (1841-1917). Gift 7.8.1906 i Kbh. (Garn.) med Ruth Bahnson Preisler, født 17.2.1881 i Kbh. (Jac.), død 31.8.1960 i Lyngby, d. af gartner Carl Louis Alfred P. (1850-1930) og Mary Louise Sophie Bahnson (1853-1933).

Bibliografi

K. K. K. Lundsgaard i Bibl. for læger CXII, 1920 182. J. W. S. Johnsson i Ugeskr. for læger LXXXII, s.å. 1294-96. Mindeblade om O. P., udg. H. J. Schou, 1921. B. Løppenthin i Yngre læger X, 1964 45.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Sorgenfri
række- og parcelhuskvarter nord for København ...Artikel i Den Store Danske
bibliograf
(gr. biblio- + -graf ), en, der driver bibliograf ...Artikel i Den Store Danske
centralisering
organisationsprincip, som indebærer, at myndighe ...Artikel i Den Store Danske
bibliografi
dels en fortegnelse over dokumenter, dels læren ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SDahl
18/07/2011
  • Læst 505 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki