Dansk Biografisk Leksikon

Rudolph Buchhave

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Rudolph Buchhave,  24.12.1737-16.11.1796, læge. Født i Pedersker, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). B. blev student 1758 fra Køge, var alumnus på Valkendorfs kollegium 1762-67, tog medicinsk eksamen 1766, blev dr.med. 28.4.1767 på en afhandling om bughindebetændelse (de peritoneo). S.å. blev han iæge ved Sorø akademi hvor han forblev til 1776, da han købte Grevensvænge ved Næstved og optog medicinsk-botaniske studier. Han udgav her 1768 den første originale danske jordemoderinstruktion og rettede 1771 et alvorligt angreb på universitetets lægeundervisning. Fra 1781 praktiserede han i Kbh. B. havde svært ved at finde sig til rette. Allerede i Sorø havde han vanskeligheder og blev endogså overfaldet af apoteker R. Kierboe, hvilket førte til en større sag. Da han havde forladt Sorø kastede han sig over botanisk-farmakologiske studier og navnlig over nellikeroden (geum urbanum) som han mente kunne erstatte kinin som feberstillende middel. 1781 udgav han en latinsk afhandling herom og en dansk afhandling om brugen af nellikeroden. Dette gav anledning til en ret stor litterær fejde, navnlig i Todes Sundhedstidende, men også i Adresseavisen; endnu 1790 skrev han derom. B. var 1784-94 medicinsk medarbejder ved Kbh.s lærde Efterretninger og udgav 1793- 96 Politisk og physisk Magazin, hvori han priste den franske terrorisme og angreb regeringen.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Herlufmagle, provst Jens B. (1699-1755) og Anne. Elisabeth Bagger (ca. 1707-78). Gift 21.5.1773 i Sorø med Christiane Frederikke v. Pultz, født 21.6.1740 på Møllegård ved Rudkøbing, død 19.8.1788 i Kbh. (gift 1. gang 1757 med sognepræst i Tranekær, senere i Avnslev Hans Dreyer, 1725-69, gift 1. gang 1750 med Birthe Dinesdatter Krag, ca. 1733-senest 1757), d. af ritmester Henrik Christoph v. P. (1699-1761) og Birgitte Sophie Kaas (1711-59).

Ikonografi

Stik af G. N. Angelo efter tegn. af P. Ipsen. Afbildet på satirisk stik af Lahde, 1796.

Bibliografi

J. Baden i Kbh.s univ.s journal IV, 1796 187-89. C. E. Mangor i Pol. og phys. mag. IX, 1797 248-55 732-45. E. Dam og Aa. Schæffer: Danske apotekers hist., 1925. E. Schmiegelow i Nordisk medicin I, 1939 805-10. G. Norrie: Sorø akademis læger, 1940 48-56.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
terrorisme
vold, oftest mod sagesløse, udført af enkeltp ...Artikel i Den Store Danske
bughindebetændelse
peritonitis , betændelse i den serøse hinde ( ...Artikel i Den Store Danske
Adresseavisen
dansk annonceavis, der udkom i København 1759 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
GoNo
17/07/2011
  • Læst 528 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki