Dansk Biografisk Leksikon

Karsten Iversen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Karsten Iversen,  1.6.1886-15.9.1967, forstander. Født i Veddelev, Himmelev sg., Kbh.s amt, død i Askov, begravet sst. I. lærte praktisk landbrug, besøgte Fr.borg højskole og Tune landboskole og blev 1910 landbrugskandidat. Han var assistent ved Askov forsøgsstation 1911–12 og ved Tystofte forsøgsstation 1912–21. 1921–56 var han forstander for Askov forsøgsstation med filialstationer og han videreførte her de forsøg, især gødningsforsøgene som denne forsøgsstation særlig var hjemsted for. I. fik snart en fremtrædende plads blandt sin generations praktisk arbejdende forsøgsledere, indtog en ledende stilling i arbejdet med gødningsforsøgene og ydede ikke mindst her en indsats af stor praktisk værdi for dansk landbrug. Blandt de grundigt udarbejdede forsøgsberetninger der offentliggjordes i Tidsskrift for Planteavl må særlig fremhæves beretningen om opbevarings- og udførselstider for staldgødning (1937) som fik til følge at der indførtes en langt hurtigere nedpløjning af staldgødningen end tidligere anvendt. Også forsøgene med ajlens anvendelse (1938) fik betydelig og påviselig praktisk betydning. Desuden har I. i lærebogsbidrag og i fagpressen orienteret om forsøgsresultaterne på dette felt, og han forfægtede sine synspunkter med megen energi og slagfærdighed. I. opnåede på dette særlige felt en position både blandt teoretikere og praktiske landmænd som en førende autoritet. Ved landbohøjskolens 100-års jubilæum 1958 udnævntes han til dr.agro. h.c. på denne baggrund. – Han beklædte en lang række faglige tillidsposter: formand for gødningssektionen i Nordiske jordbrugsforskeres forening 1929–47 og for planteavlsudvalget under Foreningen af jydske landboforeninger 1933–65, medlem af bestyrelsen for De samvirkende danske landboforeninger 1933–65, fra 1939 medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber. – Fra faderen overtog han interessen for landbrugets regnskabsføring og fortsatte udgivelsen af dennes Regnskabsbog for Landmænd, mens han for Andels-udvalget 1942–66 redigerede Anders Nielsens Lommebog. 1931–57 var I. formand for Malt sogns andelskasse og 1952–63 formand for repræsentantskabet i Andelsbanken.

Familie

Forældre: landøkonom H. I. (1842–1900) og Johanne Kirstine Clausen (1859–1935). Gift 12.5.1913 i Askov med Elisabeth Hansen, født 29.11.1886 i Askov, død 31.7.1976 sst., d. af forsøgsleder, senere statskonsulent Fr. H. (1854–1921) og Anine Koefoed (1847–1922).

Udnævnelser

R. 1950.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Dansk landbrug, 1936 302. Sst. 1946 267f. H. Land Jensen i Jydsk landbrug, 1946 368f. Johs. Olesen og Kirstine Andersen i Jydsk landbrug, 1967 577f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
staldgødning
husdyrgødning , se gødning . ...Artikel i Den Store Danske
andelskasse
mindre lokalt pengeinstitut, der på andelsbasis yder ...Artikel i Den Store Danske
landboforeninger
det mellemstore landbrugs faglige organisationer. De ...Artikel i Den Store Danske
landbrugskandidat
betegnelse indtil 1961 for agronom . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
CBjø
18/07/2011
AkMil
18/07/2011
  • Læst 444 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki