Dansk Biografisk Leksikon

Helge Hostrup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Helge Hostrup,  19.6.1862-23.1.1949, højskoleforstander, redaktør, præst, forfatter. Født i Silkeborg, død i Birkerød, begravet sst. (ny kgd.). H. blev student fra Bokkenheusers kursus 1882, cand. phil. 1883. Han var 1890–91 lærer ved Sorø højskole, 1891–92 redaktionssekretær ved Ringsted Folketidende, men forlod journalistikken og grundlagde 1892 Ry højskole. 1905 blev han medstifter af det radikale venstre og 1905–11 redaktør af det radikale Jydsk Morgenblad i Århus. Hans friske og velskrevne ledere blev læst i vide kredse, men den praktiske redaktionsledelse blev en skuffelse for ham og bladets støttekredse. 1911 vendte han tilbage til højskolen og ledede Vejlby højskole ved Århus til 1921, hvorefter han blev lærer på Frederiksborg højskole. – Både som højskolemand og redaktør gik han sine egne veje, anglede ikke efter popularitet, sagde sin mening uden omsvøb, en digterisk begavet, rank og helstøbt personlighed. 1925 blev han ordineret til frimenighedspræst af Niels Dael og efter at have virket som medhjælper i Fr.borg frimenighed og Jørlunde valgmenighed blev han 1927 præst i Rørvig (kst. kaldskapellan for Nykøbing-Rørvig). H. har skrevet skuespillene En storm i et Glas Vand, 1892 (Folketeatret), Paa Akkord, 1897 og Snævre Grænser, 1900 (provinsteatre), desuden en fyldig levnedsskildring af sin far Jens Christian Hostrup. Hans Liv og Gerning, 1916, Johanne Luise Heiberg, s.å., og digtsamlingen Salten Sø, 1922 (en sejlsportsmands glade vers).

Familie

Forældre: forfatter, præst C. H.(1818–92) og Christiane G. E. Hauch (1832–1903). -30.8.1892 i Tolstrup, Århus amt, med Astrid Bojsen, født 12.2.1870 i Gedved, død 20.4.1952 i Birkerød, d. af seminarieforstander Peter B. (1838–1922) og Ingeborg C. Crone (1840–1922).

Ikonografi

Mal. af A. Hedegaard. Tegn. af Gerda Ploug Sarp. Foto.

Bibliografi

Erindr, i Nordsjællands venstrebl. 2.10. og 6.10.1909. Mit hjem I, 1911 37–39. Fr.borg højskoles årsskr. 1921 51–54. Fr.borg amts avis 4.5.1921 (tale på Fr.borg højskole). – Rasmus Bording: Ry højskole 1892–1917, 1917. Fr.borg højskoles årsskr. 1926 37. Holger Begtrup: Levned II, 1929 153f. L. Larsen-Ledet: Mit livs karrusel IV, 1949 fl.st. Astrid Hostrup: Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord, 1950 45f 79–81 84–139. -Papirer i Kgl. bibl.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
redaktionssekretær
medarbejder på en redaktion , der koordinerer det d ...Artikel i Den Store Danske
Salten
landskab i Nordnorge mellem Helgeland og Ofoten. T ...Artikel i Den Store Danske
Det gode selskab
Andreas Vinding var den københavnske stjernejourna ...Artikel i Danmarkshistorien
valgmenighed
fri menighedsdannelse inden for den danske folkekirk ...Artikel i Den Store Danske
Johanne Luise Heiberg
født Pätges , 22.11.1812-21.12.1890, dansk s ...Artikel i Den Store Danske
Rørvig
by med mindre færge- og lystbådehavn nær inds ...Artikel i Den Store Danske
frimenighed
menighedsdannelse uden for folkekirken. I Danmark be ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
FrN
18/07/2011
MBred
18/07/2011
  • Læst 699 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki