Dansk Biografisk Leksikon

Niels E. Christensen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Niels E. Christensen, Niels Egmont Christensen,  17.3.1927-31.5.1980, professor i filosofi. Født på Frbg, død i Risskov, urne på Mariebjerg kgd., Kgs. Lyngby. C. blev 1945 student (Frederiksborg) og studerede derefter filosofi ved Kbh.s univ. (mag. art. 1954) og Harvard University (1954-55). Efter i nogle år at have manuduceret til filosofikum blev han 1959 amanuensis ved Århus univ. 1961 erhvervede han den filosofiske doktorgrad og s. å. blev han docent og 1968 professor i filosofi, idet der ved universitetet oprettedes et nyt professorat i faget ved siden af det fra starten eksisterende. C. har som filosof særligt interesseret sig for fire områder: semantik, psykologiens filosofi, retsfilosofi og logik. Desuden har han redigeret og indledt bindet om David Hume i Berlingske Filosofi Bibliotek, 1966, samt skrevet om alment filosofiske emner i bl.a. "En moderne humanisme", 1965 og tiltrædelsesforelæsningen Filosofien og videnskaberne, 1968. Doktorafhandlingen (On the nature of meanings 1961, 2. udg. 1965, spansk udg. 1968) er et vægtigt bidrag til filosofisk semantik; 'meaning' forklares - groft sagt - som "det, der er knyttet til et udtryk i og med at dette med rette kan frembringes under særlige betingelser". Heri ligger en sammenknytning mellem meningsbegrebet og sandhedsbegrebet som er typisk for filosofisk semantik i modsætning til lingvistik, som C. dog også har sat sig ind i (se bl.a. Langages 6, juni 1967). Til det andet område hører søndagsuniversitets-forelæsningerne Sjæl og legeme, 1963 og folkeuniversitetsforelæsningerne om Psykoanalysen i filosofisk belysning, 1961 der begge viser C.s tilslutning til det af Oxford-filosoffen Gilbert Ryle hævdede synspunkt, at betegnelser for psykiske fænomener ikke står for indre oplevelser, men for dispositioner. C.s retsfilosofiske arbejde omfatter en kritik af Alf Ross' behandling af grundlovens ændringsparagraffers refleksivitet (Juristen 1960) og et forsvar for dennes analyse af udsagn om retsreglers gyldighed mod P. Stuer Lauridsens kritik (Symposion 1976).

I en række artikler (Analysis 1965, Danish Year-book of Philosophy 1967, 1970 & 1973, Philosophia arhusiensis 1969 & 1973 samt Philosophica 1977) har C. kritiseret den traditionelle sandhedsfunktionelle opfattelse af de logiske konnektiver og i stedet foreslået at betragte dem som sandhedsdeterminanter, dvs. således at det sammensatte udtryk bestemmer, hvilke kombinationer af sandhedsværdier for de enkelte led der er mulige. Herved undgås de såkaldte implikations-paradokser. - Siden 1969 er C. medlem af bestyrelsen for Egmont H. Petersens fond og af dennes bevillings og støtteudvalg samt af bestyrelsen for Egmont studentergård, Århus.

Familie

Forældre: direktør Anton Marinus C. (1882-1964) og Dagmar Egmont-Petersen (født 1891). Gift 11.7.1946 i Hillerød (b.v.) med chefpsykolog Anne-Lise Smith, født 16.6.1927 i Jyderup, d. af stationsforstander Holger S. (født 1901) og Elisabeth Petersen (født 1906).

Udnævnelser

R. 1976.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
retsfilosofi
gren inden for filosofi og retsvidenskab , de ...Artikel i Den Store Danske
Oxford
by i det sydlige England 80 km NV for London ved ...Artikel i Den Store Danske
konnektiver
logiske ord som hvis — så , og , eller og ikke ...Artikel i Den Store Danske
refleksivitet
selvreference , egenskab ved teorier og påstande, ...Artikel i Den Store Danske
filosofikum
examen philosophicum, Den almindelige filosofi ...Artikel i Den Store Danske
amanuensis
oprindelig antikkens betegnelse for en slave, de ...Artikel i Den Store Danske
Risskov
nordligt forstadskvarter til Aarhus, tidligere s ...Artikel i Den Store Danske
professorat
(fr. professorat , lat. professor + -at ), still ...Artikel i Den Store Danske
Harvard University
det ældste og et af de mest prestigefyldte ameri ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Blegv
17/07/2011
  • Læst 647 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki