Dansk Biografisk Leksikon

Per Bruun

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Per Bruun, Per Møller Bruun,  28.2.1917-2006, professor, dr. techn. Født i Skagen. B. blev student 1935 fra Hjørring, og tog 1941 polyteknisk eksamen som bygningsingeniør. Umiddelbart efter blev han ansat i vandbygningsvæsenet og gjorde tjeneste, efterhånden både i Frederikshavn, Lemvig og København. Han var beskæftiget bl.a. med kystsikringsproblemer på Jyllands vestkyst. 1950 blev han universitetsadjunkt ved laboratoriet for havnebygning ved Danmarks tekniske højskole. 1952 fik han et Fulbright Scolarship og tilbragte et års tid ved Univ. of California. I disse år samlede han stof til en afhandling om Coast Stability for hvilken han 1954 fik tildelt den tekniske doktorgrad ved højskolen. Afhandlingen vakte en del opsigt idet der i den fremsattes kritik af det da påbegyndte Thyborønprojekt. Daværende vandbygningsdirektør E. Hertz fremsatte mange indvendinger mod afhandlingen mens den officielle opponent, professor H. Lundgren, udtalte at afhandlingen var den hidtil største indsats i dansk kysttekniks historie.

B. forlod Danmark 1954 da han fik stilling som research professor ved Univ. of Florida. 1958 blev han Head of Department of Coastal Engineering. I sin tid i Florida havde han mange tillidshverv. Således var han teknisk rådgiver for staten Florida i kysttekniske anliggender og konsulent for Department of the Interior, National Parks fra 1959, samt medlem af U.S. Council on Wave Research. Han var formand for Coastal Engineering Committee of the Florida Engineering Society og ligeledes formand for Tidal Hydraulics Committee of the American Society of Civil Engineers. 1966 blev han Director of Port and Coastal Engineering, National Engineering Science Corporation, Washington and Pasadena og samme år Director of Ocean Engineering og Manager of Washington Branch.

1968 kom B. tilbage til Skandinavien og var indtil 1979 professor i havnebygning ved Norges tekniske højskole i Trondheim. B. har været teknisk konsulent vedr. vandbygningstekniske arbejder i en lang række lande, bl.a. Island, Tyrkiet, Venezuela, Indien, England og Canada. Foruden doktorafhandlingen har B. om samme emne skrevet Stability of Coastal Inlets, 1960 og Engineering Aspects of Sediment Transport, 1962, samt Tidal Inlets and Littoral Drift, 1966. Fra tiden i Trondheim foreligger to lærebøger Port Engineering] og II, 1972 og 1975. Han er æresdoktor ved Universidad del Mar Santander, Spanien 1980 og ved Hóskola Islands 1994.

Familie

F: fiskeskipper, senere fiskeeksportør Niels B. (1876–1932) og Marie Møller (1880–1933). Gift 29.9.1943 i Skagen med farmaceut Elisabeth Grønbech Hjorth, født 20.11.1921 i Skagen, d. af fiskeeksportør Niels G. H. (1894–1975) og Anna Lønstrup (1893–1960).

Bibliografi

Ingeniøren, 1955 81–88 (om disputatsen).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
bygningsingeniør
person, som er højere teknisk uddannet inden for ...Artikel i Den Store Danske
Florida
stat i det sydøstlige USA, 151.670 km 2 ; 19, ...Artikel i Den Store Danske
Skandinavien
(lat. Scandinavia , opr. form af Skåne ), bete ...Artikel i Den Store Danske
Lemvig
by i Hardsyssel, Vestjylland; ca. 30 km nordv ...Artikel i Den Store Danske
Pasadena
by i San Gabriel Valley i Californien ; 137.100 ...Artikel i Den Store Danske
universitetsadjunkt
(lat. universitet + adjunkt ), universitetslærer ...Artikel i Den Store Danske
Trondheim
Trondhjem , Norges tredjestørste by beliggen ...Artikel i Den Store Danske
Venezuela
forbundsrepublik i det nordlige Sydamerika. Bef ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
13/07/2012
PHBen
13/07/2012
  • Læst 941 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki