Dansk Biografisk Leksikon

Steen B. Böcher

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Steen B. Böcher, Steen Bugge Böcher,  18.7.1906-4.5.1987, professor i geografi. Født i Kbh. (Vor Frelser). B. blev student 1924 fra Metropolitanskolen, tog skoleembedseksamen i naturhistorie og geografi 1934, blev dr. phil. 1942. 1937 timelærer ved Esbjerg statsskole, 1942 adjunkt. 1938 medarbejder ved Skallingen laboratoriet, 1942-46 lærer ved Esbjerg handelsskole og årskursus for lærere, 1943-46 medstifter af og lærer ved Esbjerg private studenterkursus, 1946-57 lektor ved Lyngby statsskole, 1949-62 timelærer ved statsseminariet på Emdrupborg, 1957-64 lektor ved Virum statsskole, 1962-64 timelærer ved Danmarks lærerhøjskole, 1962-64 konsulent for A/S Felix skolemateriale, 1964-72 professor i geografi ved Danmarks lærerhøjskole. Censor i geografi ved skoleembedseksamen 1951, ved lærereksamen 1964, fast censor i geografi 1967. - B.s forskningsindsats ligger hovedsagelig inden for emnet hvorpå han blev dr. phil. Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejylland før og nu, samt på fortidige vejføringer. 1964 blev han den første professor i geografi ved Danmarks lærerhøjskole. B. så det som sin opgave at etablere et geografisk institut præget af fagets tradition med tilbørligt hensyn til nye ideer, ikke mindst fagets samfundsaspekter; pædagogiske og didaktiske problemer blev integreret i undervisningen. Kulturgeografien fik en central plads, med påvirkning af David Hannerbergs teorier ("Att studera kulturgeografi", 1. udg. 1961). - B. har skrevet og redigeret en række geografiske skolebøger, håndbøger og atlas, bl.a. Gjellerups Skoleallas I og II (s.m. Axel Schou og Henry Holm), Hovedskolens Alias (s. m. Jack Petersen), red. af Hassings Verdensgeografi 10 bd. (s.m. Aage Kampp) 1967-71 (ny udg. 1975), red. af Hassings glober. Medarbejder ved Atlas over Danmark og Topografisk Atlas. Artikler i Geografisk tidsskrift, Geographische Rundschau o.a. B. var medlem af det faglige udvalg for geografi under studieplansudvalg for læreruddannelse; af Nationalmuseets mølleudvalg 1963, af Danske møllers venner 1967; formand for Geografiforeningen 1952-53, for Holtekredsen af Danmarks naturfredningsforening 1964-71. Korresp. medlem af Commission for Teaching of Geography 1964, I. G. U., og Geography in Education, I. G. U. Medlem af Det kgl. geografiske selskabs råd 1965.

Familie

Forældre: læge Johannes Emil Einar B. (1877-1940) og sanger Cathinca Andersen (1876-1929). Gift 3.7.1935 i Havdrup med Edith Barteis, født 9.4.1910 i München, d. af bankassistent, senere rentier Jakob Julius B. (1868-1934) og maler Inger Marie Caroline Preisler (1881-1970). - Bror til Tyge W. B.

Udnævnelser

R. 1970.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Festskr. udg. af Kbh.s univ., nov. 1942 99.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bugge
jysk adelsslægt. Niels Bugge nævnes 1302 som gar ...Artikel i Den Store Danske
studenterkursus
studieforberedende og almendannende toårig uddan ...Artikel i Den Store Danske
Skallingen
10 km lang og 2 km bred halvø, der med marsk ...Artikel i Den Store Danske
integreret
(se integrere ), om undervisning uden faglig linjed ...Artikel i Den Store Danske
naturhistorie
oprindelig fællesbetegnelse for fagene geologi, zool ...Artikel i Den Store Danske
skoleembedseksamen
universitetsuddannelse, beregnet på latinskole-, sen ...Artikel i Den Store Danske
handelsskole
erhvervsskole, som giver undervisning i merkanti ...Artikel i Den Store Danske
Metropolitanskolen
grundlagt i 1209 af biskop Peder Sunesøn som dom ...Artikel i Den Store Danske
Virum
oprindelig landsby, nu boligkvarter i Lyngby-Ta ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
IRK
17/07/2011
  • Læst 722 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki