Dansk Biografisk Leksikon

A.T. Vídalín

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

A.T. Vídalín, Arngrimur Thorkelsson Vídalín,  ca. 1667-8.2.1704, rektor. Født i Garðar på Álftanes, Island, død i Kbh. 1684 blev V. dimitteret fra Skálholt skole til Kbh.s universitet hvor han blev indskrevet 1687. Året efter blev han baccalaureus og beskikkedes som rektor for Maribos lærde skole og formentlig 1696 forflyttet til Nakskov. 1698 blev han magister artium liberalium på en afhandling om salme 22, vers 17, et stadig omdiskuteret sted i Det gamle testamente. Uden at have taget teologisk attestats eller prædiket for dimis ansat V. fra 1702 flere gange om præsteembede i Danmark, men opnåede ikke noget inden han pludselig døde. 1698 fik han foruden sin ovennævnte afhandling trykt et mindre filosofisk klassisk skrift. Han nærede en stor beundring for sin farfar, den bekendte og højt agtede islandske skolemand og historiker Arngrimur Jónsson (Vídalín) og var i forbindelse med sin samtids lærde islændinge der ofte befandt sig i Danmark og Norge, således både Thormod Torfæus og Árni Magnússon. Just o. 1700 var der en voksende dansk-norsk interesse for Grønland og genoptagelse af besejlingen. V. havde været i forbindelse med handelsmænd og skibsredere der havde interesse for denne Grønlandsfart. Derfor skrev han sin De veteri et nova Grönlandia diatribe der befinder sig i håndskrift bl.a. i Det kgl. bibl. Det er en Grønlandsbeskrivelse i tre dele skrevet på grundlag af den foreliggende litteratur, også den tyske, men mest efter den islandske historiske tradition. Skriftet er i og for sig ganske ligegyldigt, bortset fra dets tredje del som V. indleverede i egen oversættelse til dansk sammen med sin sidste ansøgning 1703. Denne oversættelse indeholdt ikke alene en opfordring til kongen om at genoptage forbindelsen med Grønland, men også efter hvilke retningslinjer dette burde udføres. Ansøgningen og vel også oversættelsen blev indleveret i december 1703. 30.1. blev den gentaget, men blev henlagt 15.2. efter V.s død. Hans Egede må have haft et vist kendskab til dette manuskript senere. Han forsøgte at opsøge Østerbygden syd om Kap Farvel hvad V. er den første der foreslår. Senere tog P. O. Walløe denne idé op. Men først af John Erichsen blev V.s manuskript fremdraget. V., hvis levnedsløb synes at rumme en del skuffelser fik ved sit skrift indirekte indflydelse på hvad der skete i Grønland.

Familie

Forældre: sognepræst Thorkel Arngrímsson (1629-77) og Margrét Thorsteinsdóttir. Ugift.

Bibliografi

Diplomatarium Groenlandicum 1492-1814, udg. L. Bobé, 1936 = Medd. om Grønland LV, 3 398. A. T. V.: Den tredie part af det så kaldede gamle og nye Grønlands beskr., udg. Finn Gad, 1971 = Det grønlandske selsk.s skr. XXI. – Manus, i Kgl. bibl., Arnamagnæansk inst., Nationalmuseet og Deichmanske bibl., Oslo.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Østerbygden
nordisk middelalderlig bosætning i det område, d ...Artikel i Den Store Danske
historiker
(af lat. historicus ), person, der studerer histori ...Artikel i Den Store Danske
Egede
dansk-norsk slægt, der har navn efter Vester Ege ...Artikel i Den Store Danske
håndskrift
dels den skrivendes individuelle skrivestil (han ...Artikel i Den Store Danske
testamente
viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hv ...Artikel i Den Store Danske
baccalaureus
baccalaur , (lat., tidl. baccalarius 'ung mand', ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
FGad
18/07/2011
  • Læst 435 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki