Dansk Biografisk Leksikon

Mikael Gam

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Mikael Gam,  14.2.1901-24.5.1982, skoledirektør for Grønland, minister. Født i Sinding sg, død i Virum, begravet Søllerød kgd. Efter at have arbejdet ved landbruget tog G. lærereksamen ved Silkeborg seminarium 1924 suppleret senere med tre årskurser på lærerhøjskolen. Efter et år som lærer i Uge ved Tinglev blev G. 1925 ansat som lærer ved seminariet i Godthåb, Grønland, samtidig med en reform af det grønlandske skolevæsen der bl.a. indførte danskundervisning i folkeskolen. 1928 udnævntes G. til forstander for efterskolen i Egedesminde og forblev her til 1948, fra 1931 tillige som skolekonsulent for Nordgrønland. 1948-50 blev han tilforordnet den store Grønlandskommission som sagkyndig, og ved den nye skolelovs indførelse i 1950, da skolen blev skilt ud fra kirken, ansattes han som skoledirektør for Grønland indtil han tog sin afsked 1960. Ved folketingsvalget s.å. blev G. valgt i Nordgrønlands kreds og udnævnt til minister for Grønland i den socialdemokratiske regering Viggo Kampmann, og dermed indledtes en ny tradition for grønlandske folketingsmedlemmers tilknytning til danske partier. Ved valget 1964 gik han ud af aktiv politik. G. har beklædt en række tillidsposter i sin Grønlandstid. 1965-70 var han formand for Det grønlandske selskab, medlem af bestyrelsen for folketingets Grønlandsfond og næstformand i Foreningen grønlandske børn. – G. har forfattet en del lærebøger til den grønlandske skole og en studiekredsbog om den grønlandske kvinde, Kalâleq arnaq, 1954, sammen med sin kone. Han udgav 1972 erindringsbogen Een gang Grønland, altid Grønland. Gennem sit lange virke kom G. til at øve en afgørende indflydelse på opbygningen af et moderne skolevæsen i Grønland og sikrede i kraft af sine erfaringer, at den nye ordning på en smidig måde blev tilpasset de grønlandske forudsætninger kulturelt og historisk. Skolen "Gammeqarfik" i Egedesminde er opkaldt efter G. Som politiker forsøgte han især at sætte fart i opbygningen af en tidssvarende erhvervsuddannelse i landet.

Familie

Forældre: gårdejer Andreas G. (1866-1935) og Dagmar Biendine Petersen (1881-1962). Gift 14.7.1925 i Vitved med Helga Mikkelsen, født 10.7.1906 i Vitved, død 21.2.1996, d. af lærer Andreas M. (1870-1937) og Karen Marie Jakobsen (1875-1946).

Udnævnelser

R. 1950. R.1 1959. K.. 1962.

Ikonografi

Mal. af Troels Brandt, 1960 (den gi. efterskole i Egedesminde). Foto.

Bibliografi

M. G.: Een1 gang Grønland – altid Grønland, 1972 (selvbiografi). – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Læs også om Mikael Gam i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Mikael Gam
Mikael Gam
1901-1982, dansk skolemand og politiker. Gam ble ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Godthåb
dansk navn for Grønlands hovedby, Nuuk . ...Artikel i Den Store Danske
Søllerød
forstad 16 km nord for København; ca. 32.000 ind ...Artikel i Den Store Danske
Nordgrønland
grønlandsk landsdel, se Avannaarsua . ...Artikel i Den Store Danske
Virum
oprindelig landsby, nu boligkvarter i Lyngby-Ta ...Artikel i Den Store Danske
folkeskolen
den kommunale grundskole i Danmark er tiårig ...Artikel i Den Store Danske
Viggo Kampmann
21.7.1910-3.6.1976, dansk økonom og politiker, s ...Artikel i Den Store Danske
Egedesminde
(efter Niels Egede ), det danske navn for Aasiaat ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
MLid
18/07/2011
  • Læst 706 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki