Anders Nielsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Anders Nielsen, 11.6.1859-10.5.1928, dansk andelsleder. Nielsen blev agronom i 1879 og erhvervede i 1882 Svejstrup Østergård, der blev hans almindeligt brugte tilnavn. Han var formand for den lokale landboforening 1885-90 og igen 1894-1903. Hans karriere begyndte for alvor med oprettelsen i 1898 af Jydsk Andels-Foderstofforretning, og siden var han drivkraften bag oprettelsen af en række andelsvirksomheder, bl.a. Dansk Andels-Gødningsforretning, De Danske Mejeriers Fællesindkøb, De Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening samt Dansk Andels-Cementfabrik, og han var den praktiske initiativtager til lurmærkets indførelse. Fra 1900 redigerede han Andelsbladet, og fra 1908 var han formand for Andelsudvalget. Han udgav også fra 1899 den meget udbredte (Anders Nielsens) Lommebog for Landmænd. Nielsen stod bag idéen om Den Danske Andelsbank, der begyndte sin virksomhed i 1914. 1908-09 var han folketingsmand for Venstre. Under 1. Verdenskrig, hvor han 1916-18 var formand for Foreningen af Jydske Landboforeninger, kom han på landbrugets vegne i åben konflikt med ministeriet Zahle, og han søgte under krigen at skabe en fællesorganisation, der kunne repræsentere landbruget over for Rigsdag og centraladministration, hvilket i 1919 resulterede i oprettelsen af Landbrugsraadet. Andelsbanken løb i begyndelsen af 1920'erne ind i alvorlige vanskeligheder, der førte til bankens lukning i 1925, hvilket kostede ham de fleste tillidsposter. Nielsen var en enestående agitator og organisator og en betydelig drivkraft i grundlæggelsen af andelsbevægelsen i Danmark i dens nuværende udformning.

Læs også om Anders Nielsen i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelig forfatter
CBjø
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki