kooperation

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

kooperation, (af lat. cooperatio, af kon- og afledn. af operari 'arbejde'), virksomhedsform, hvori ejerskabet er kollektivt. Der skelnes mellem tre hovedtyper: forbruger-, producent- og produktionskooperation. Forbrugerkooperationen (i Danmark brugsforeningerne) er baseret på konsumenternes fælles vareindkøb; oprindelig for at undgå fordyrende mellemhandlere. Boligkooperationen (den almennyttige boligbevægelse) udgør en særlig type; dens formål er at tilvejebringe gode boliger til lave priser for de dårligst stillede. Forbrugerkooperationen og producentkooperationen er både internationalt og i Danmark de mest udbredte. Producentkooperationen kendes navnlig i Danmark i skikkelse af andelsbevægelsen, hvor producenterne (landmændene) slår sig sammen om indkøb af redskaber, gødning mv. samt især om forarbejdning og salg af produkterne. I produktionskooperationen ejes virksomheden direkte af de arbejdende. Den kendes især fra forskellige samfundseksperimenter i 1800-t., som var inspireret af de såkaldte utopiske socialister, fra de tidligere kommunistiske stater, fra kibbutzer i Israel samt fra nogle lande i den tredje verden. Historisk set har kooperative virksomheder haft størst udbredelse i Nord- og Vesteuropa, hvor den kooperative idé i de tidlige arbejderbevægelser indgik som en tredje streng ved siden af parti- og fagbevægelse. Kooperationens betydning har dog været vigende i de sidste årtier af 1900-t. Se også andelsbevægelsen og arbejderkooperation.

Kooperationsbeskatning

er en særlig beskatningsform for andelsforeninger, der har mindst ti medlemmer og et kooperativt formål. Omsætning med ikke-medlemmer skal ligge under en vis grænse, og udlodning til medlemmerne skal ske på grundlag af deres omsætning med foreningen.

Beskatningsprocenten udgør 14,3, som beregnes af et beløb, der opgøres som 4% af den del af foreningens formue, som forholdsmæssigt svarer til omsætningen med medlemmer, og 6% af den øvrige formue. Er betingelserne for kooperationsbeskatning ikke opfyldt, beskattes andelsforeningen som et aktieselskab.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 2 forfattere
SAsk
03/03/2014
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelige forfattere
JGNie
31/01/2009
NFC
31/01/2009
SAsk
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki