human resource management

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

human resource management, ledelsesstrategi, som oprindelig blev udviklet i USA i 1950'erne og 1960'erne med henblik på at udnytte de menneskelige resurser i virksomheder og organisationer.

Grundidéen er, at det enkelte menneske er i besiddelse af resurser og potentialer, som ikke kommer til udfoldelse i et tayloristisk organiseret arbejde, dvs. et arbejde, der bl.a. med henblik på rationalisering er opsplittet i en række enkeltbestanddele (se taylorisme).

Ordet human resource management er engelsk for 'ledelse af menneskelige resurser'.

Den personlige integritet og muligheden for psykologisk vækst i forbindelse med arbejdet betones som betydningsfulde faktorer også i produktivitetsmæssigt øjemed. Det skal være muligt at opleve arbejdet som meningsfuldt og forbundet med ansvar, og arbejdet skal give individet mulighed for stadig at lære og udvikle sig, ligesom den selvstændige arbejdsindsats skal udløse anerkendelse.

Som ledelsesstrategi udmøntes sådanne opfattelser ved indførelse af jobrotation og jobudvidelse, men også ved jobberigelse gennem virksomhedsnær videreuddannelse. Human resource management er blevet en stadig mere udbredt ledelsesstrategi, som først og fremmest har vundet indpas i videnstunge og højteknologiske virksomheder.

Med opmærksomheden rettet mod den enkelte medarbejders færdigheder og kvalifikationer repræsenterer human resource management en udtalt tendens til individualisering, både mht. det konkrete arbejdes indhold og mht. aftaler om løn og arbejdsvilkår. Det er blevet påpeget, at med en stigende udbredelse af human resource management vil det traditionelle kollektive aftalesystem få mindre betydning.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/08/2011
Oprindelig forfatter
AMad
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki