ungdomsuddannelser

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

ungdomsuddannelser, fællesbetegnelse for en række oftest 2-4-årige uddannelser, som kan påbegyndes i umiddelbar forlængelse af folkeskolens 9. eller 10. klasse. De adskiller sig fra voksenuddannelser og videregående uddannelser bl.a. ved, at der ikke stilles krav om beståede prøver o.l. ved optagelsen; derimod kan muligheden for at gennemføre uddannelsen i mange tilfælde afhænge af, om den unge selv kan skaffe sig en praktikplads.

Ungdomsuddannelser (2013)

 • gymnasiale uddannelser
  • studentereksamen (stx)
  • højere forberedelseseksamen (hf)
  • højere handelseksamen (hhx)
  • højere teknisk eksamen (htx)
 • erhvervsuddannelser
  • erhvervsuddannelse (EUD)
  • eux
  • erhvervsgrunduddannelser (egu)
 • særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

 • søfartsuddannelse
  • skibsassistent

De fleste ungdomsuddannelser giver erhvervskompetence. Det gælder dog ikke de gymnasiale uddannelser, som i stedet betegnes som studieforberedende.

Mange af ungdomsuddannelserne indeholder lønnet praktik. Uden for praktikperioderne er der oftest mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte. Det gælder dog ikke erhvervsgrunduddannelsen, egu, hvor eleven er lønnet med en såkaldt skoleydelse under skoleopholdene.

Den skolemæssige del af uddannelserne foregår på en række forskellige skoletyper: erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) på handelsskoler og tekniske skoler, skibsassistentuddannelsen på søfartsskoler, gymnasiale uddannelser på gymnasier, studenterkurser, hf-kurser og VUC-centre samt egu på næsten enhver skoletype efter aftale mellem eleven og dennes vejleder.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
18/04/2013
Oprindelig forfatter
MBle
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki