Grønland - uddannelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Skolegang for alle, også i små isolerede bygder, har i Grønland været en realitet i adskillige generationer. Siden hjemmestyrets indførelse i 1979 har det været et centralt politisk mål at skabe et uddannelsessystem på grønlandske betingelser. Undervisningssproget er således grønlandsk, mens dansk er første fremmedsprog. Ved lærermangel kan dansk dog også være undervisningssprog. I 1990'ernes første halvdel har ca. 1/3 af de uddannede lærere i folkeskolen været danske. Sprogpolitikken har været til debat i årtier, og prioritering af grønlandsk i folkeskolen har medført, at sproget i begyndelsen af 2000-t. står stærkere end nogensinde i efterkrigstiden.

Den niårige undervisningspligt opfyldes i folkeskolen, der består af en etårig forskole og en otteårig grundskole. De fleste elever overgår derefter til den toårige fortsættelsesskole, som er opdelt i en almen og en udvidet linje, der er adgangsgivende til en treårig gymnasial uddannelse. Fortsættelsesskolen kan følges op af en etårig kursusskole. Gymnasiet, der søges af 26% (1994), er ikke et hjemmestyreanliggende, hvad angår det pædagogiske tilsyn, undervisningens indhold og struktur samt eksamen.

Videregående uddannelser, der hyppigt foregår i Danmark, findes i Grønland bl.a. i form af pædagoguddannelse, læreruddannelse, se Ilinniarfissuaq, og universitetsuddannelse, se Ilisimatusarfik. Hertil kommer forskellige erhvervsuddannelsestilbud af 2-4 års varighed, en folkehøjskole, en arbejderhøjskole samt forskellige former for fritidsundervisning.

Læs mere om Grønland.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
18/08/2009
Oprindelig forfatter
MSLar
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki