akademiske grader

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

akademiske grader, det formelle udtryk for en højere læreanstalts anerkendelse af en persons videnskabelige indsats, i Danmark ph.d.-grad og doktorgrad. Desuden kan højere læreanstalter tildele særligt fremragende personer en grad som æresdoktor.

Ved de første universiteter i Europa var der kun én grad. Betegnelsen kunne være magister som i Paris eller doktor som i Bologna. I løbet af middelalderen udviklede universiteterne et hierarkisk system af akademiske grader. Den laveste grad, normalt baccalaurgraden, blev taget efter få år og gav adgang til videregående studier, evt. tillige til elementær undervisningsvirksomhed. Højeste grad var doktorgraden, som angav, at indehaveren var kvalificeret til egentlig akademisk lærervirksomhed. Også i Danmark udvikledes sådanne hierarkiske systemer, der tilmed varierede fra fakultet til fakultet, men fra midten af 1800-t. var doktorgraden den eneste akademiske grad. I 1955 blev den tidligere benyttede licentiatgrad genindført ved først de teologiske og i 1969 ved alle andre fakulteter og fag. I 1989 blev betegnelsen licentiat erstattet af det angelsaksisk inspirerede ph.d. som en konsekvens af, at grader i vore dage især har betydning som internationalt genkendelige akademiske kvalifikationer.

En forudsætning for at opnå en akademisk grad er gennemførelsen af et selvstændigt, videnskabeligt arbejde (afhandling eller disputats), der fremlægges til offentligt forsvar.

I Danmark og i de øvrige nordiske lande er akademiske graders eksterne, samfundsmæssige betydning tidligt overtaget af et tyskinspireret system med embedseksamen og kandidateksamen (se cand.). Det tredelte angelsaksiske system med Bachelor-, Master- og Ph.D.-grad modsvares siden 1993 på alle danske universiteter og læreanstalter af bachelor- og kandidateksamen samt af ph.d.-graden. Den traditionelle danske doktorgrad er bibeholdt som et fjerde trin.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
28/01/2009
Ekspert
Slott
Oprindelig forfatter
Slott
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki