arbejdsgiverforeninger

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

arbejdsgiverforeninger, arbejdsgiverorganisationer, foreninger, der varetager medlemmernes fælles interesse med hensyn til den frieste og billigst mulige adgang til ansættelse, beskæftigelse og afskedigelse af lønmodtagere.

Historisk har det været en hovedopgave for arbejdsgiverforeninger på medlemmernes vegne at forhandle kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår med lønmodtagerorganisationer samt at deltage i konfliktløsning og -forsikring i denne forbindelse.

En anden hovedopgave er at øve politisk indflydelse på den lovgivning, der i bred forstand påvirker arbejdsgivernes omkostninger ved at lade arbejde udføre. Emnerne omfatter lovgivning vedrørende ansættelsesvilkår, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik samt arbejdsmiljø. I forbindelse med disse hovedopgaver ydes service og rådgivning over for medlemmerne.

Middelalderens lav for handelsfolk og håndværkere var forgængere for nutidens arbejdsgiverforeninger. Ved næringsfrihedens gennemførelse i 1857 sank de ned i glemselens mørke, men lavstanken fik på ny aktualitet i form af arbejdsgiverforeninger i slutningen af 1800-t., da de første fagforeninger blev dannet.

I takt med at fagbevægelsen voksede i styrke og lagde pres på arbejdsgiverne med strejkeaktioner, opstod der en række helt nye arbejdsgiverforeninger. Den første var "Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i København", der blev dannet i 1885.

Efter en periode med en række totale nederlag for arbejdsgiverforeningerne, bl.a. pga. manglende økonomisk modstandskraft over for konflikter, var grunden lagt for en hovedorganisation, som kunne koordinere samarbejdet mellem de enkelte arbejdsgiverforeninger. I 1896 blev Dansk Arbejdsgiverforening, DA, stiftet som hovedorganisation med fælles konfliktfond for en lang række brancheorienterede og regionale arbejdsgiverforeninger inden for industri, håndværk, handel, transport og service. I 2013 omfattede DA 14 arbejdsgiverforeninger med i alt ca. 24.000 medlemsvirksomheder.

Den anden hovedorganisation på det private område er Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, stiftet 1990. Den dækker ca. 200 pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

På det offentlige arbejdsmarked optræder for kommuner, regioner og staten Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt Finansministeriet med samme opgaver som private arbejdsgiverforeninger.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
13/11/2014
Oprindelig forfatter
RiBL
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki