arbejdsgiverforeninger

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

arbejdsgiverforeninger, arbejdsgiverorganisationer, foreninger, der varetager medlemmernes fælles interesse med hensyn til den frieste og billigst mulige adgang til ansættelse, beskæftigelse og afskedigelse af lønmodtagere.

Historisk har det været en hovedopgave for arbejdsgiverforeninger på medlemmernes vegne at forhandle kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår med lønmodtagerorganisationer samt at deltage i konfliktløsning og -forsikring i denne forbindelse.

En anden hovedopgave er at øve politisk indflydelse på den lovgivning, der i bred forstand påvirker arbejdsgivernes omkostninger ved at lade arbejde udføre. Emnerne omfatter lovgivning vedrørende ansættelsesvilkår, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik samt arbejdsmiljø. I forbindelse med disse hovedopgaver ydes service og rådgivning over for medlemmerne.

Middelalderens lav for handelsfolk og håndværkere var forgængere for nutidens arbejdsgiverforeninger. Ved næringsfrihedens gennemførelse i 1857 sank de ned i glemselens mørke, men lavstanken fik på ny aktualitet i form af arbejdsgiverforeninger i slutn. af 1800-t., da de første fagforeninger blev dannet.

I takt med at fagbevægelsen voksede i styrke og lagde pres på arbejdsgiverne med strejkeaktioner, opstod der en række helt nye arbejdsgiverforeninger. Den første var "Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i København", der blev dannet i 1885.

Efter en periode med en række totale nederlag for arbejdsgiverforeningerne, bl.a. pga. manglende økonomisk modstandskraft over for konflikter, var grunden lagt for en hovedorganisation, som kunne koordinere samarbejdet mellem de enkelte arbejdsgiverforeninger. I 1896 blev Dansk Arbejdsgiverforening, DA, stiftet som hovedorganisation med fælles konfliktfond for en lang række brancheorienterede og regionale arbejdsgiverforeninger inden for industri, håndværk, handel, transport og service.

I 1994 omfattede DA 31 brancheorganisationer, hvis medlemmer, ca. 28.000 virksomheder, beskæftigede ca. 560.000 lønmodtagere (fuldtid). Ud over DA er der i dag to andre store hovedorganisationer af arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked. Det er Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, SALA, der blev stiftet i 1947 og foruden landbrug også dækker mejerier, slagterier, skovbrug og gartnerier. Ca. 50.000 lønmodtagere er beskæftiget i 2000 virksomheder inden for SALAs område. Desuden Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, der er den yngste arbejdsgiverforening, stiftet 1990. Som selvstændig organisation dækker den godt 300 pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter med ca. 62.500 beskæftigede lønmodtagere (fuldtid).

På det offentlige arbejdsmarked, der omfatter godt 650.000 lønmodtagere (fuldtid), optræder for hhv. primær- og amtskommuner og staten Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen samt Finansministeriet med samme opgaver som private arbejdsgiverforeninger.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/01/2009
Oprindelig forfatter
RiBL
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki