samarbejdsudvalg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

samarbejdsudvalg, SU, udvalg i private virksomheder med mindst 35 ansatte og i offentlige institutioner med mindst 25 ansatte, der er nedsat med det formål at skabe grundlag for et velfungerende samarbejde mellem ledelse og ansatte.

Samarbejdsudvalg sammensættes af lige mange repræsentanter fra ledelsen (a-gruppen) og fra det ikke-ledende personale (b-gruppen). På b-siden er de ansattes valgte tillidsrepræsentanter normalt fødte medlemmer. Samarbejdsudvalg har flere formål, bl.a. at medvirke til at skabe gode arbejdsforhold og god personalepolitik, at tilrettelægge principper for efteruddannelse af de ansatte, at udveksle synspunkter vedrørende effektivisering af teknologi og produktion samt at orientere de ansatte om virksomhedens eller institutionens forhold.

Pligten til at etablere samarbejdsudvalg følger af Samarbejdsaftalen mellem DA og LO, oprindelig indgået i 1947 og senest revideret i 1986. Tilsvarende aftaler findes mellem andre arbejdsgiverforeninger og LO samt inden for det offentlige. Virksomheder, der ikke er organiseret i en arbejdsgiverforening, er ikke forpligtet til at oprette samarbejdsudvalg, medmindre de har indgået overenskomst eller aftale herom.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelig forfatter
StSch
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki