reklame (Reklameforbrug)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

I mange lande opgøres det årlige reklameforbrug, men hvad der medregnes, varierer fra land til land. I Danmark gennemføres de årlige reklameforbrugsundersøgelser af Dansk Oplagskontrol. De væsentligste reklamemedier er dagblade, distriktsblade og tv.

Reklameforbrug i Danmark i mio. kr. (2006)
annoncer i alt 13673
heraf i/på
dagblade 3493
distriktsblade (lokale og regionale) 2467
købte magasiner 454
andre magasiner/gratis forbrugermagasiner 353
fagblade og tidsskrifter 987
årlige publikationer 911
plakat og trafik 405
tv 2471
radio 283
biograf 283
internettet 1794
anden reklame i alt 9419
heraf
husstandsomdelte tryksager 3006
direct mail 1920
andre tryksager 1479
udstillinger og messer 1363
sponsering 1136
reklameartikler 515
ufordelte produktions- og administrationsomkostninger 4891
reklameforbrug i alt 23092
Kilde: Dansk Oplagskontrol

Der er stor forskel på reklameindtægternes betydning for de enkelte medieformer. Distriktsblade er stort set 100% finansierede af reklameindtægter, mens det for radio og tv gælder, at der er meget store forskelle imellem de enkelte stationer. For dagbladenes vedkommende stammer mere end halvdelen af indtægterne fra reklame, mens mange fag- og ugeblade kun i ringe udstrækning er afhængige af annonceomsætning.

Derudover findes en række andre reklameaktiviteter, der helt er baseret på reklameindtægterne, fx tryksager.

Medregnes de produktions- og administrations-omkostninger, der først og fremmest knytter sig til reklamebureauerne, udgjorde det samlede reklameforbrug i Danmark i 1998 22,3 mia. kr.

Læs videre om reklame som massekommunikation.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/11/2009
Oprindelig forfatter
FHa
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki