handelsaftale

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

handelsaftale, aftale mellem to eller flere lande, der fastlægger rammerne for en udvidet samhandel. Aftalen kan være begrænset til enkelte erhvervssektorer, eller den kan sikre en vis gensidig markedsadgang. I de fleste tilfælde har handelsaftaler haft et mere omfattende sigte, idet de fx har indeholdt en forpligtelse til at fjerne toldmæssige og andre handelshindringer over en aftalt periode (frihandelsaftaler). Sådanne aftaler er normalt resultater af langvarige og komplicerede forhandlinger, og de indeholder almindeligvis en række supplerende bestemmelser om bilæggelse af tvister mellem de kontraherende stater, om mindstekrav til indholdet af den indenlandske værditilvækst mv. Den mest vidtgående form for en handelsaftale er en toldunion, hvori deltagerne harmoniserer deres toldsatser over for tredjelande og centraliserer den handelspolitiske forhandlingskompetence; EU er hovedeksemplet herpå.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/01/2009
Oprindelig forfatter
NThy
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki