• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Balkan

Oprindelige forfattere CRiis, KFle og TMag Seneste forfatter Marie-Louise Hammer

Balkan, Balkanhalvøen, den østligste af de tre store sydeuropæiske halvøer; ca. 480.000 km2 med over 45 mio. mennesker og en befolkningstæthed, som er halvanden gang så stor som det europæiske gennemsnit.

Navnet Balkan er tyrkisk og betyder 'bjergkæde'.

Halvøen omfatter området mellem Adriaterhavet, Det Joniske Hav, Det Ægæiske Hav, Marmarahavet og Sortehavet. Mod nord afgrænser man oftest Balkan ved floderne Donau og Sava og i vest af en linje mellem Ljubljana og Trieste.

Den tyske geograf A. Zeune (1778-1843) anvendte i 1808 som den første navnet Balkan om området syd for Balkanbjergene i Bulgarien.

Balkanhalvøen omfatter Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo, Albanien, Makedonien, Bulgarien, Grækenland eksklusive øerne samt den europæiske del af Tyrkiet.

Slovenien, som var en del af det tidligere Jugoslavien, samt Ungarn og Rumænien regnes ofte med til Balkan.

Historie

Balkanhalvøen er præget af placeringen mellem Orienten og Occidenten, kombineret med en særegen geografi; sletterne mod nord og de smalle stræder mod øst til Lilleasien har været adgangsveje for talrige folkeslag og hære. Selvom området ikke udgør en politisk, økonomisk eller kulturel helhed, findes der fællestræk i mangfoldigheden. Fællestrækkene er hovedsagelig resultatet af de perioder, da bystater, stammer og småriger blev samlet i imperier.

Balkans urbefolkning har ikke efterladt sig spor; de kendes først fra den indoeuropæiske indvandring i 1000-t. f.Kr. Specielt fra 600-t. f.Kr. spredtes græske byer langs kysterne, mens det vanskeligt fremkommelige indre var præget af græsk-"barbarisk" blandingskultur.

Romerne ekspanderede fra 200-t. f.Kr. og endte med at beherske hele Balkan; den befæstede grænse gik langs Donau, men også nordligere områder var indlemmet. Balkan integreredes i det romerske administrative system; romernes veje, byer og garnisoner kan stadig genfindes, og syntesen mellem græsk og romersk kultur viste sig frugtbar.

Efter rigsdelingen i 395 e.Kr. blev Balkanhalvøen del af Det Byzantinske Rige. Donaugrænsen kunne ikke forsvares under folkevandringer og slaviske indvandringer; fra 500-t. blev Byzans mindre, selvom slaviske hære dog til tider blev slået tilbage. Særlig betydning fik det, at de slaviske folk prægedes af den græsk-byzantinske civilisation gennem en aktiv kristendoms- og kulturudbredelse. Men opløsningstendenserne vandt over den byzantinske centralisme, og nye riger dannedes, bl.a. bulgarske, bosniske og serbiske foruden frankiske korsfarerriger.

Den sidste samling foregik under de tyrkiske osmanneres erobringer, som begyndte i midten af 1300-t. og var tilendebragt i første halvdel af 1500-t. Det osmanniske herredømme indebar med forflytninger og islamisering en omfattende forandring i den etniske og religiøse sammensætning. Osmannerriget svækkedes i løbet af 1700-t., mens en rivalisering med det habsburgske og russiske imperium stod på, og gik i stigende grad i opløsning i 1800-t.s krige med nationale løsrivelsesbevægelser og europæiske stormagter.

Balkan har siden ca. 1875 været præget af både politisk uro og splittelse, fx under Balkankrigene 1912-13. De nye nationalstatsgrænser efter 1. Verdenskrig skabte ikke stabilitet i området, da landenes gensidige fjendtlighed og mindretalsproblemerne var betydelige. 2. Verdenskrig medførte ikke større grænseændringer; de kom først, da Balkans mangfoldighed af nationaliteter og etniske grupper i 1990'erne viste sit konfliktpotentiale under opløsningen af Jugoslavien.

Balkan efter 2000

Siden 1991 er kortet over Balkan blevet nytegnet, og udviklingen mod flere stater synes at fortsætte; Jugoslavien, ofte kaldet "Restjugoslavien", blev 2003 omdannet til den løsere union Serbien og Montenegro, og maj 2006 stemte et flertal på ca. 55% for fuld uafhængighed for Montenegro.

Slovenien er siden 2004 medlem af både NATO og EU, mens Bulgarien og Rumænien opnåede medlemskab pr. 1.1.2007. Kroatien, Montenegro og Tyrkiet står som de næste i køen til optagelse i EU.

Balkanlandene har således efter 2000 været præget af en øget integration i de regionale organisationer og er blevet begunstiget bl.a. gennem EU's stabiliserings- og udviklingsprogram for Sydøsteuropa.

Læs mere om Balkan i underemnerne herunder.