kollaboration

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kollaboration, (afledn. af lat. collaborare 'samarbejde'), samarbejde med en fjendtlig besættelsesmagt. Kollaboration går lige så langt tilbage som krige og erobringer, men fik sin særlige karakter under 2. Verdenskrig, fordi de fascistiske magter ikke alene pacificerede og forvaltede de besatte områder, men også forsøgte at påtrykke dem deres egen ideologi. Kollaboration kan bedrives mere eller mindre aktivt; den antager mange former, administrativt, militært, politisk og økonomisk, og kan være forskelligt motiveret. Den kan udføres af den enkelte borger, af større grupper og organisationer eller af statens organer.

Kollaboration praktiseredes under 2. Verdenskrig som statskollaboration af samarbejdsregeringerne i fx Frankrig, Bøhmen-Mæhren og Danmark for at fastholde så meget af den nationale selvbestemmelse som muligt og skærme befolkningen mod besættelsesmagtens overgreb og terror. Kollaboratørregimerne delte besættelsesmagtens fjendebillede af kommunister og modstandsbevægelser, hvilket ofte betød en tilpasning til autoritære styreformer, og fx i Frankrig blev statskollaborationen murbrækker for "den nationale revolution". Ideologisk kollaboration udøvedes af nationale nazipartier og fascistiske grupperinger, der forsøgte at komme til magten med støtte fra besættelsesmagten, fx DNSAP i Danmark og NS i Norge. Endelig kunne kollaborationen være etnisk motiveret som i Østeuropa, hvor nationale mindretal kæmpede for løsrivelse fra herbergsstaten, fx Kroatien og Slovakiet. Under den japanske besættelse blev kollaborationen også et vigtigt redskab for asiaterne i kampen mod de europæiske kolonimagter.

I krigens første år blev statskollaborationen af flertallet i lande som Danmark, Frankrig, Holland, Belgien og Bøhmen-Mæhren anset for et patriotisk og derfor legitimt forsvar, men med de allierede hæres og modstandsbevægelsernes sejre blev den stemplet som landsforræderi, og kollaboratørerne blev i varierende omfang fra land til land straffet under retsopgørene efter krigen (se retsopgøret i Danmark).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelig forfatter
HKir
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki