Panamakanalen

Oprindelig forfatter HFBu Seneste forfatter olav sejerøe

Panamakanalen, slusekanal for havgående skibe, anlagt af amerikanske ingeniørtropper og åbnet i 1914. Totallængden imellem Colón ved Det Caribiske Hav og Panama City ved Panamabugten er 82 km, hvoraf den største part forløber igennem den kunstigt opstemmede Gatunsø med et vandspejl ca. 26 m.o.h.

Højdeforskellen overvindes i tre trin ved dobbelte sluser. I de snævreste passager, hvor kanalen er udsprængt i klippe, er bundbredden 91,5 m, vandspejlsbredden 93,2 m og vanddybden 13,7 m. Sidstnævnte kan dog efter tørre år synke noget.

Den maksimale skibsstørrelse, der kan passere, er bestemt af slusekamrenes dimensioner, 305 m×33,5 m×12,5 m, se PANAMAX-skib. Et PANMAX-skib kan have op til 5000 containere. De nye slusekamre bliver 427 m x 49 m og kan tage skibe med op til 12.000 containere.

Over 14.000 skibe sejlede igennem kanalen i 2005. En udbygning af det eksisterende anlæg blev vedtaget ved en folkeafstemning i 2006 og sigter mod at forøge kapaciteten med 100%.

Udvidelsen af kanalen består af et tredie set af sluser ved de to paralelle Gatun sluser ved Atlanterhavet og et tilsvarende tredie sær af sluser ved Miraflores sluserne ved Stillehavet. De nye sluser er større og kan tage skibe med op til 12.000 containere mod de nyværende slusers kapacitet på skibe op til 5.000 containere. Det var planen at de nye sluser skulle være færdige i 2015. Nu håber man at de bliver færdige i 2016. Se også Panama - historie.