telekommunikation (Teletjenester - Det internationale telesamarbejde)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Telekommunikation fordrer et omfattende internationalt samarbejde om tjenester og disponering af radiofrekvenser. ITU blev oprettet i 1865 som den internationale telegrafunion og er verdens ældste internationale organisation stiftet på regeringsplan. I 1932 overtog ITU internationale aftaler om radiofrekvenser, og organisationen blev i 1947 associeret med FN. ITU varetager tillige standardisering og koordinering af den internationale indsats for udviklingslande, hvor udbygning af telekommunikation ofte er afgørende for den økonomiske vækst.

I Europa dannedes i 1959 CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) med det formål at udbygge telesamarbejdet mellem europæiske lande. Med liberaliseringen blev standardiseringsopgaver overført til ETSI (European Telecommunications Standard Institute). En særlig organisation for teleoperatører, ETNO (European Telecommunication Network Operators), blev oprettet ca. 1990. CEPT varetager derefter alene det europæiske samarbejde om reguleringsopgaver og koordinering af radiofrekvenser på teleområdet.

2000-06 var telesektoren præget af en kraftig vækst for internet og mobile tjenester. De fleste danske hjem har i dag fået adgang til internettet, og ved udgangen af 2006 vil der være ca. 30 bredbåndstilslutninger pr. 100 indbyggere, mens der vil være mere end 1 mobiltelefon pr. indbygger. Derimod falder antallet af almindelige telefontilslutninger, og dette fald vil formentlig fortsætte og forstærkes i takt med øget brug af mobiltelefoner og VoIP (Voice over Internet Protocol).

På trods af den kraftige vækst for mobilnet og internet har den samlede omsætningsmæssige vækst i telesektoren imidlertid været begrænset, og på mobilområdet er væksten i antallet af abonnenter næsten ophørt i perioden 2002-06. På den baggrund er forventningerne til UMTS dæmpet, og mange televirksomheder er økonomisk presset pga. meget dyre licenser for UMTS. I nogle EU-lande har det kostet op mod 1000 kr. pr. indbygger at erhverve en licens. I Danmark erhvervede fire virksomheder (TDC, Telia, Hi3G og Orange) i 2001 licens til UMTS ved en auktion afholdt af den danske stat. Her blev prisen ca. 200 kr. pr. indbygger. Telenor har i 2005 overtaget den licens, der tidligere var tildelt Orange. Branchen præges i 2006 af en konsolidering, hvor TDC, Telia, Tele2, 3 og Telenor fremstår som de største udbydere.

Den aftagende vækst sammenholdt med en markant forøgelse af den kapacitet, som lysledere kan udnyttes med, har også medført overinvesteringer i international kabelkapacitet. Det illustreres af det forhold, at al Danmarks teletrafik med den nyeste teknologi kan transmitteres via en enkelt lysleder.

Målt i volumen vokser teletrafikken dog stadig kraftigt, og med fortsatte realprisfald og nye accesteknologier for bredbånd via kabel og radio er der skabt grundlag for nye bredbåndsanvendelser og multimedietjenester. Både i Danmark og i andre EU-lande lægges der vægt på en koordineret indsats på it- og teleområdet, idet de nye muligheder, herunder e-handel og udbud af multimedietjenester, betragtes som afgørende for sikringen af fortsat økonomisk vækst.

I Danmark er ansvaret for telesektoren i 2001 henlagt til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som i 2002 etablerede en ny IT- og Telestyrelse ved at sammenlægge Telestyrelsen og Statens Information.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009
Oprindelig forfatter
Rits
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki