katalyse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

katalyse, det fænomen, at en katalysator øger hastigheden af en kemisk reaktion uden selv at forbruges (katalysatoren indgår ikke i bruttoreaktionen). Mange kemiske reaktioner forløber meget langsomt eller slet ikke, selv ved høje temperaturer, fordi aktiveringsenergierne er meget store. Tilstedeværelse af en katalysator giver mulighed for en reaktionsmekanisme med lavere aktiveringsenergi. En inhibitor har den modsatte effekt, idet den sænker reaktionshastigheden eller forhindrer reaktionsforløbet.

Der skelnes mellem homogen katalyse, hvor katalysatoren befinder sig i samme fase (flydende, gasformig eller i opløsning) som reaktanterne, fx en syres katalyse af hydrolysen af estere, og heterogen katalyse, hvor katalysatoren befinder sig i en anden fase end reaktanterne, fx ved faste stoffers katalyse af reaktioner i gasfasen (reaktionerne foregår på overfladen af katalysatoren). Autokatalyse forekommer, når selve reaktionsproduktet er katalysator for reaktionen.

Ordet katalyse kommer af græsk katalysis 'opløsning', af katalyein, af kata- og lyein 'løse'.

Moderne katalysatorer til homogene processer er ofte organiske komplekser, mens de til heterogene processer i mange tilfælde består af et metal, der er findelt for at opnå et meget stort overfladeareal, eller af keramiske kugler, fx aluminiumoxid, som er imprægnerede med det aktive stof.

Katalyse anvendes i mange teknisk-kemiske processer. Et eksempel er fremstilling af ammoniak, hvor jern anvendes som katalysator. Også kemikalier som svovlsyre, salpetersyre og methanol fremstilles ved hjælp af katalysatorer, ligesom afsvovling af råolie og oktantalsforbedring af benzin er katalytiske processer.

Katalytiske reaktorer er beholdere, der oftest indeholder et fast leje af katalysatorpartikler (se fixed bed). Ved anvendelse af et fluidiseret leje (fluid bed, se fluidisering) kan der opnås særlig god kontakt mellem katalysator og reaktanter.

Den danske virksomhed Haldor Topsøe A/S udvikler og markedsfører katalysatorer til fremstilling af en lang række kemikalier.

Enzymer virker som specifikke katalysatorer. Vaskepulver tilsættes ofte et proteinspaltende enzym, der er i stand til at spalte de proteiner, der findes i pletter, til mindre, vandopløselige molekyler.

Katalysatorer virker lige så godt på de modsat løbende reaktioner og har derfor ingen effekt på beliggenheden af en kemisk ligevægt. Se også reaktionskinetik.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
08/02/2012
Oprindelige forfattere
BiFas
31/01/2009
HJSP
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki