Maxwell-fordeling

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Maxwell-fordeling, (efter J.C. Maxwell), statistisk fordeling af molekylhastigheder i gasser. For at beskrive bevægelsen af luftmolekylerne i en gas benytter man statistiske fordelinger i stedet for at forsøge at holde rede på de enkelte luftmolekylers bevægelse. Er gassen i ligevægt ved den absolutte temperatur T, er fordelingen f(v) af luftmolekylernes hastighed v givet ved Maxwell-fordelingen
214479.401.jpg

hvor mv2/2 er den kinetiske energi af et molekyle med masse m, og konstanten k er Boltzmanns konstant. Andelen af molekyler, hvis hastighed ligger i et lille interval mellem v og vv, er da givet ved f(vv. Middelværdien v̅ af molekylernes hastighed ved temperaturen T findes ved at gange v med f(v) og integrere over v fra nul til uendelig med resultatet 214479.301.jpg. Middelværdien vokser således med kvadratroden af den absolutte temperatur og er omvendt proportional med kvadratroden af luftmolekylernes masse.

Maxwell-fordelingen f(v) bliver forsvindende lille for store v; kun en lille brøkdel af molekylerne har en hastighed større end det dobbelte af middelværdien. Fordelingens spredning har samme afhængighed af temperatur og masse som middelværdien. I almindelig atmosfærisk luft ved stuetemperatur er middelværdien af molekylernes hastighed af samme størrelsesorden som lydhastigheden.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
23/02/2009
Ekspert
JMyg
Oprindelig forfatter
HSmi
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki