Asger Berthelsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Asger Berthelsen, 1928-2011, dansk geolog, mag.scient. 1953 og dr.phil. 1960 med disputatsen Geology of Tovqussap nunâ. 1961-66 var han professor ved Aarhus Universitet, hvor han byggede faget geologi op; 1966-92 var han professor ved Københavns Universitet.

Asger Berthelsen var især kendt for sine strukturgeologiske og tektoniske synteser fra Vestgrønland og Det Baltiske Skjold, men også for en betydelig indsats inden for dansk kvartærgeologi. Som deltager i anden del af Den 3. Danske Centralasiatiske Ekspedition 1950-51 til Indien og Himalaya udtegnede han et tværsnit gennem den nordvestlige del af Himalaya, hvilket gjorde ham internationalt kendt.

Senere koncentrerede Asger Berthelsen sig via et stærkt engagement i flere internationale, dybseismiske projekter, bl.a. det europæiske geotravers, om lithosfæreforskning og pladetektonisk modellering af udviklingen og opbygningen af specielt den nordlige og centrale del af det europæiske kontinent.

Med sine fagligt velfunderede indvendinger mod deponering af radioaktivt affald i salthorste bidrog Asger Berthelsen i begyndelsen af 1980'erne markant til argumenterne mod indførelse af atomkraft i Danmark (se kernekraftsdebatten).

Oplevelserne i Indien og Himalaya har Asger Berthelsen skildret i bogen Rejsen til Den Blå Sø (1998). Hans frimodige og muntre Excentriske memoirer kan læses på Aarhus Universitets hjemmeside.

Læs også om Asger Berthelsen i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
07/01/2012
Oprindelig forfatter
BHag
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki