selvantændelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

selvantændelse, antændelse af et brændbart stof alene ved dettes kontakt med luft uden anvendelse af tændstikker eller anden udefrakommende opvarmning. Et karakteristisk eksempel, der har forårsaget mange ildebrande, er klude eller tvist, som er vædet med linolie eller linoliefernis. Disse "tørrende olier" optager ilt fra luften under svag varmeudvikling, som er ufarlig, når olien, som ved normal brug, er strøget ud i tynde lag. Men hvis varmen ikke kan slippe væk, og hvis der er ilt nok, kan antændelsestemperaturen nås.

Selvantændelse i lagre af brunkul og stenkul har tidligere været et stort problem, navnlig i skibe. Disse brændsler indeholder organiske stoffer, som let iltes og derfor kan starte opvarmningen. Selvantændelse i hø kan skyldes mikrobiologiske processer (gæring). Nogle metaller er pyrofore, dvs. at de antændes spontant ved kontakt med luft, fx nikkel i meget finkornet pulverform.

Selvantændelsens grundlæggende årsag er, at et brændbart stof i kontakt med luftens ilt udgør et system, som ikke er i termodynamisk ligevægt og derfor principielt ikke er stabilt. Den tilsyneladende stabilitet skyldes reaktionstræghed, som kan overvindes, ved at der tilføres eller udvikles aktiveringsenergi med et antændelsesmiddel eller ved selvantændelse.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/08/2014
Oprindelig forfatter
LAHa
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki