alkylhalogenider

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

alkylhalogenider, haloalkaner, carbonhydrider, hvor et eller flere hydrogenatomer er udskiftet med halogenatomer (F, Cl, Br, I). De dannes ofte ved halogenering af alkaner samt ved addition af hydrogenhalogenid eller halogener til alkener.

Lavmolekylære alkylhalogenider er gasser, hvorimod de med højere molekylvægt er væsker og faste stoffer. De opløses let i organiske opløsningsmidler, men er uopløselige i vand. Teknisk anvendes alkylhalogenider til tøjrensning, ekstraktion og affedtning; specielle alkylhalogenider (DDT, lindan, brommethan, aldrin) anvendes til insekt- og ukrudtsbekæmpelse. Mange er miljøgifte; fx udgør polyklorerede bifenyler (PCB), der har været anvendt industrielt i meget store mængder, i dag et forureningsproblem.

Langkædede, fuldt fluorerede alkaner som Teflon® er kemisk stabile stoffer, som anvendes til belægning af fx stegepander, mens et stof som perfluorisobuten (C4F8) er yderst giftigt. En freon som CF2Cl2, der anvendes i køleskabe, er ikke giftig, men forårsager nedbrydning af ozon i stratosfæren og udgør derfor en miljørisiko.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
28/01/2009
Oprindelig forfatter
PMBo
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki