kuldioxid

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kuldioxid, carbondioxid, kultveilte, CO2, farveløs, lugtfri gas uden egentlig giftighed. Ved 1 atm og -79 °C går kuldioxid direkte fra fast form til gasform (sublimerer). Se carbon (forbindelser) og fasediagram.

Om legemets transport af kuldioxid, se blod, blodgasser og blodkredsløb.

Om kuldioxids betydning som drivhusgas, se drivhuseffekten, kulstofkredsløb og luftforurening.

Teknisk fremstilling og anvendelse

Ved fremstilling af syntesegas (se ammoniak) opstår der som biprodukt kuldioxid i store mængder, og dette er i dag hovedkilden. Desuden opsamles på mange bryggerier den kuldioxid, der udvikles ved gæringen. På visse lokaliteter fremstilles kuldioxid som i ældre tid ved forbrænding af koks eller flaskegas og udvaskning af røggassen. Kuldioxiden renses, komprimeres (ca. 55 bar) og fortættes, hvorefter den distribueres flydende. Ved at lade flydende kuldioxid ekspandere til atmosfæretryk kan der fremstilles fast kuldioxid, tøris.

2. led i ordet kuldioxid er dioxid.

Kuldioxid finder anvendelse til mineralvand og fadøl, ildslukkere, bedøvelse, beskyttelsesgas ved svejsning, kontrollerede atmosfærer ved pakning af nærings- og nydelsesmidler, øgning af luftens indhold af kuldioxid i drivhuse og til køling og frysning. I den kemiske industri er den vigtigste anvendelse til produktion af urinstof (urea).

Biokemi

I de fleste organismer er kuldioxid sammen med vand slutproduktet ved oxidation af kulhydrater, lipider og proteiner.

Kuldioxid kan ikke udnyttes i væsentligt omfang af dyr og udskilles med udåndingsluften. Hos pattedyr medgår dog 3-4% af den daglige kuldioxidproduktion til dannelsen af urinstof i forbindelse med proteinomsætningen. Planter kan derimod udnytte kuldioxid til syntese af kulhydrater i fotosyntesen.

Hovedparten af kuldioxid dannes i vævene ved oxidation af acetylcoenzym A (acetylcoA) i citronsyrecyklus og for kulhydraters og nogle aminosyrers vedkommende ved omdannelsen af pyruvat til acetylcoA. Den dannede kuldioxid er i ligevægt med kulsyre og hydrogencarbonat og transporteres med blodet til lungerne. Hydrogencarbonat er nødvendigt for vigtige processer som fx fedtsyresyntese og glukoneogenese.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
sthornval
13/02/2014
Redaktionen
19/08/2013
MHansen
16/08/2013
Oprindelige forfattere
HJSP
31/01/2009
HRy
31/01/2009
NiGr
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki