modulo

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

modulo, (lat., af modulus, se modul), begreb i matematik, der optræder i forbindelse med kongruens. Hvis fx a, b og n er hele tal, siges a og b at være kongruente modulo n, hvis differensen ab er delelig med n. Dette skrives a ≡ b (mod n).

I datalogien betegner modulo resten ved en division. Således har man i de fleste programmeringssprog en operator til rådighed, ofte kaldet MOD, til at bestemme denne rest. Eksempler er 13 MOD 3 = 1 (kvotient 4, rest 1), idet 13 = 4 ∙ 3 + 1, og -13 MOD 3 = 2 (kvotient -5, rest 2; ikke kvotient -4, rest -1), idet -13 = -5 ∙ 3 + 2. Resten er, ved division af heltal, således pr. definition enten nul, hvis divisionen "går op", eller, hvis divisoren (tallet, der skal deles med) er positiv, et positivt heltal mellem 1 og tallet én mindre end denne. Tilsvarende fås for division med en negativ heltallig divisor en rest, der er nul eller ligger mellem tallet én højere end divisoren og -1.

Findes MOD ikke som operator eller på anden vis, kan man anvende formlen a MOD b (hvor b≠0) = a - FLOOR(a/b) ∙ b, idet FLOOR giver det største heltal, der ikke er større end argumentet (runder altså ned til nærmeste heltal; for heltals vedkommende returneres tallet uforandret); i ovenstående eksempler ville man få FLOOR(41/3) = 4, hhv. FLOOR(-41/3) = -5.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
15/08/2013
Uffe Rasmussen
14/08/2013
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelig forfatter
CUJe
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki