styrt

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

styrt, befæstet spring i bundniveauet i vandløb og afvandingskanaler. Styrt udføres i reglen som betontærskler tværs over vandløbet, hvorved der dannes et vandfald. Såfremt vandstanden søges øget opstrøms for styrtet, udføres dette som en væg med trapezformet udskæring, hvis åbning afpasses til den forekommende vandføringsvariation. Bunden umiddelbart nedstrøms for styrtet befæstes med sten eller beton for at undgå erosion. Styrt udført som en tærskel har i princippet samme virkning som et stryg.

Styrtene kan hindre vandrefisk i at svømme op gennem vandløbene. Derfor har man i vid udstrækning nu erstattet styrtene med stryg. Et kendt styrt er den såkaldte laksetrappe i den regulerede Skjern Å ved Borris. Dette styrt forsvinder i forbindelse med Skjern Å-naturprojektet. Se vandløbsrestaurering.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelige forfattere
BLMa
02/02/2009
HFBu
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki