telekommunikation (Den historiske udvikling - Automatisering)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Den elektromekaniske fjernskrivemaskine, som overfører og modtager tegn i form af asynkront kodede (start-stop kodede) tegn på fem elementer, blev opfundet ca. 1910, men først i 1930'erne blev det muligt for kunder at skrive direkte til hinanden via den såkaldte telextjeneste, som er en "selvbetjent" telegraftjeneste. De elektromekaniske fjernskriveapparater var dog ganske kostbare, og telextjenesten opnåede derfor ikke nogen voldsom vækst, selvom den blev af stor betydning for internationalt orienterede virksomheder. I Danmark nåede telextjenesten aldrig over ca. 10.000 abonnenter.

Med den altdominerende telefonitjeneste fik telekommunikation efter 2. Verdenskrig stadig stigende betydning i de udviklede lande, og telesektoren blev den største aftager af nye elektroniske komponenter og nye opfindelser på elektronikområdet. De nye teknologier revolutionerede først og fremmest telenettets overordnede dele, hvor en kraftig vækst i trafikken også fordrede en hurtig udbygning med den nyeste teknologi. I kontrast hertil er der ikke sket større teknologiske ændringer med de kobbertrådsforbindelser, hvormed den enkelte telekunde er forbundet til telenettet. Helt frem til ca. 1990 skete der heller ikke nævneværdige ændringer i tjenesteudbuddet til almindelige private kunder. Den største ændring i denne periode var gennemførelsen af automatiseringen af telefontjenesten, som gav abonnenterne mulighed for at kalde hinanden op uden en telefonists mellemkomst. Denne automatisering påbegyndtes i Danmark i 1930'erne, men tog først fart fra slutningen af 1950'erne. De sidste kunder i Danmark blev tilsluttet til fuldautomatiske centraler i 1978.

De fuldautomatiske centraler var baseret på relæteknik, og kunderne overførte de valgte cifre vha. impulser, der blev dannet ved tilbageløbet på telefonens drejeskive, eller fra ca. 1975 vha. tonesignaler fra en tastaturtelefon. Det fuldautomatiske telefonsystem nødvendiggjorde en avanceret signalering mellem centralerne, og telefonnettets opbygning og drift krævede dermed i stigende omfang et nationalt og internationalt teknisk samarbejde. Tidligere nationale standarder blev derfor erstattet af internationalt aftalte specifikationer, som i tilgift dannede grundlag for en stigende international handel med teleudstyr.

Med automatiseringen forsvandt telefonisternes kuponregistreringer af samtaler. I stedet blev forbruget registreret med en tæller for hver abonnent. Under samtale blev tælleren tilkoblet en pulsgenerator, hvor tidsafstanden mellem pulserne svarede til den fastlagte minuttakst for den pågældende samtale. Fra 1968 blev det også muligt at benytte selvvalg til udvalgte destinationer i udlandet, og i 1975 var der gennemført selvvalg til alle væsentlige destinationer.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009
Oprindelige forfattere
OWD
02/02/2009
Rits
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki