ferrimagnet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

ferrimagnet, materiale, der indeholder mere end én type magnetiske atomer med magnetiske momenter i et antiferromagnetisk mønster. Ferrimagneter udgør en hel klasse af magnetiske forbindelser, der kaldes ferritter. Dette navn stammer fra den specielle type jernilter, hvori denne form for magnetisme første gang blev forklaret af L. Néel i 1948.

En ferrimagnet indeholder to forskellige magnetiske atomer, der sidder i to "sammenvævede" gitre. Magnetisk er de to typer atomer normalt ikke lige stærke, og deres magnetiske styrke vil ikke ophæve hinanden, selv hvis atomerne er ordnede i to ens gitre, som er magnetisk modsat rettede. I modsætning til en antiferromagnet er en ferrimagnet set udefra svagt magnetisk, når temperaturen er lavere end Curietemperaturen. Et klassisk eksempel på en ferrimagnet er magnetit (Fe3O4), hvor magnetismen kun stammer fra jernet, der findes i to forskellige former (iltningstrin) med hhv. et stort og et lidt mindre magnetisk moment.

Der findes mange typer kommercielle ferrimagneter, som indeholder et bredt spektrum af forskellige grundstoffer. I modsætning til ferromagneter og antiferromagneter, der oftest er metalliske, fremstilles ferrimagneter af keramiske materialer. De magnetiske egenskaber kan skræddersys til specielle formål, og ferrimagneter benyttes i vid udstrækning i elektroniske komponenter.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/01/2009
Oprindelig forfatter
BLeb
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki