elektrolyse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Elektrolyse. Elektrolyse af kobber(II)klorid, CuCl2, opløst i vand. Ved den positive pol (anoden) sker reaktionen2 Cl- → Cl2 + 2 e-,og ved den negative pol (katoden) reaktionenCu2+ + 2 e- → Cu.Totalprocessen ved elektrolysen erCuCl2 → Cu + Cl2.

elektrolyse, elektrokemisk proces, hvor elektrisk strøm ledes igennem en elektrolyt. Derved omdannes kemiske forbindelser til nye stoffer, ofte grundstoffer. Det bedst kendte eksempel på elektrolyse er sønderdeling af vand til ilt og brint, når elektrisk strøm ledes igennem en vandigt fortyndet svovlsyre. Apparatet, som anvendes ved fremstilling af ilt og brint, kaldes en elektrolysator. Ved klor-alkali-elektrolyse fremstilles industriprodukterne klor, kaustisk soda (natriumhydroxid), hypoklorit, klorat og perklorat. Bl.a. metallerne aluminium, magnesium, lithium, natrium og kalium samt gasarten fluor fremstilles ved elektrolyse af saltsmelter. Se også elektrokemi.

Hjertet i en elektrolysator består af en række seriekoblede elektrokemiske celler (en stak). De typer af celler, der anvendes til elektrolyse af vand (til produktion af brint og ilt) ligner meget de typer af celler, som anvendes som brændselsceller.

Sidste led i ordet elektrolyser er -lyse.

Elektrolyse. Billedet viser, hvorledes bobler af ilt og brint dannet ved elektrolyse synliggør strømninger omkring en bilmodel i en vandtunnel. Elektroderne sidder nederst foran bilen.

Elektrolysatorer med alkaliske celler og PEM-celler (PEM: polymer-elektrolyt-membran) er kommercielt tilgængelige. Begge typer har driftstemperaturer lidt under 100 °C. En anden type, som er under udvikling, er fastoxidcellen (SOEC: solid oxide electrolyser cell) med en driftstemperatur på 700-1000 °C. Ved sådanne temperaturer er det også muligt at elektrolysere kuldioxid (CO2) til kulmonoxid (CO) og ilt. Hvis man elektrolyserer en blanding af vand (H2O) og CO2, får man en blanding af brint (H2) og CO ved den negative elektrode. Denne blanding kaldes syntesegas, idet man ud fra den kan producere syntetiske kulbrinter, fx metan eller syntetisk benzin. Elektrolyse vil således kunne bruges til fremstilling af transportbrændsler og til lagring af overskudselektricitet fra fx vindmøller.

I Danmark foregår der forskning og udvikling af elektrolysatorer ved Forskningscenter Risø og på Kemisk Institut på DTU.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Elektrolyse. Elektrolyse af kobber(II)klorid, CuCl2, opløst i vand. Ved den positive pol (anoden) sker reaktionen2 Cl- → Cl2 + 2 e-,og ved den negative pol (katoden) reaktionenCu2+ + 2 e- → Cu.Totalprocessen ved elektrolysen erCuCl2 → Cu + Cl2.

© Dette billede må du ...

Elektrolyse. Billedet viser, hvorledes bobler af ilt og brint dannet ved elektrolyse synliggør strømninger omkring en bilmodel i en vandtunnel. Elektroderne sidder nederst foran bilen.

Viser 2 af 2 billeder

Filer

FilTilføjet af 
[+307823.801.svg (27.21 kB)

Elektrolyse. Elektrolyse af kobber(II)klorid, CuCl2, opløst i vand. Ved den positive pol (anoden) sker reaktionen2 Cl- → Cl2 + 2 e-,og ved den negative pol (katoden) reaktionenCu2+ + 2 e- → Cu.Totalprocessen ved elektrolysen erCuCl2 → Cu + Cl2.

Admin

04/02/2009

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/11/2011
Oprindelig forfatter
MoMo
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki