uran (Geokemi og mineraler)

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Uran er et lithofilt grundstof, dvs. at det er koncentreret i Jordens skorpe, som har et gennemsnitsindhold på 2,7 g uran/t. Uran optræder i to oxidationstrin i naturen, +4 og +6. U4+ oxideres i sur væske let til U6+ og danner uranylioner, UO22+, der er letopløselige i vand.

I magmabjergarter findes uran som U4+ i uraninit og som "forurening" i mineraler som allanit, apatit, zircon og monazit. Indholdet stiger fra mindre end 1 g/t i basalt over 2-15 g/t i granit til mere end 300 g/t i nefelinsyenitter som fx lujavrit i Ilímaussaq-komplekset i Sydgrønland (se Kvanefjeld). I sedimenter koncentreres uran, hvor overfladevandets indhold af opløste uranylioner reduceres til U4+ af organisk materiale; alunskifre kan fx have over 200 g/t uran, kul mere end 1000 g/t. Fosforit kan indeholde mere end 300 g/t uran, idet U4+ kan erstatte calcium i apatit, der er hovedbestanddelen af fosforit. Der findes mere end 100 mineraler med uran som en hovedbestanddel: oxider, carbonater, sulfater, arsenater, fosfater, vanadater, niobater og silikater. De vigtigste er oxiderne uraninit og begblende samt de gule, grønne og orange mineraler med uranylioner, de såkaldte uranglimmere, der er fosfater, vanadater og silikater som autunit, carnotit, torbenit og uranophan.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009
Oprindelig forfatter
HeSø
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki