syreklorider

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

syreklorider, forbindelser afledt af organiske og uorganiske syrer, ved at en eller flere af syrens hydroxylgrupper (−OH) erstattes med klor, fx CH3COOH → CH3COCl. Omdannelsen foregår ofte ved indvirkning af andre syreklorider på syren. Der kendes tilsvarende syrebromider og -iodider. Syreklorider er meget reaktive stoffer, der hydrolyseres af vand til de tilsvarende syrer. Forbindelserne anvendes til at indføre syreradikalet acyl- i andre forbindelser. Ved Friedel-Crafts' reaktion kan fremstilles ketoner ud fra aromatiske carbonhydrider og vandfrit aluminiumklorid. Kulsyrens syreklorid, carbonylklorid, COCl2, som er en gas, er under navnet fosgen blevet anvendt som krigsgas. Klorsulfonsyre, HSO3Cl, er et vigtigt stof ved fremstillingen af sulfonamider.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
CThP
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki