densitet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Det periodiske system med farveangivelse af grundstoffernes densitet.

densitet, massetæthed, massefylde, fysisk størrelse defineret som massen pr. volumenenhed. Densitet betegnes ρ, SI-enheden er kg/m3, men cgs-enheden g/cm3 benyttes ofte; der gælder, at 1 g/cm3 = 1000 kg/m3.

Ordet densitet kommer af latin densitas 'tæthed', af densus 'tæt'.

Densiteten af et stof afhænger af atomernes masse og indbyrdes afstand og vil i reglen aftage, når temperaturen stiger, eller trykket falder.

Densiteten af en gas er for en ideal gas eksakt og for øvrige gasser tilnærmelsesvis proportional med trykket og omvendt proportional med den absolutte temperatur. For væsker og især faste stoffer er densitetens afhængighed af temperatur og tryk relativt svag.

Densiteten af udvalgte stoffer ved 20 °C og standard-atmosfæretryk, 1013,25 hPa
stof densitet [g/cm3]
atmosfærisk luft 0,0012
ethanol 0,789
vand 0,998
vand (4 °C) 1,000
aluminium 2,70
jern 7,87
kobber 8,93
bly 11,34
kviksølv 13,55
platin 21,45

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Det periodiske system med farveangivelse af grundstoffernes densitet.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
08/09/2014
Niels Orbesen
18/02/2010
Redaktionen
21/01/2010
Ekspert
abbifar70
Oprindelig forfatter
LaNi
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki