Alfred Binet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Alfred Binet, 1857-1911, fransk psykolog, der efter juridiske, medicinske og fysiologiske studier blev optaget af psykologiske og pædagogiske emner.

Han grundlagde det første franske psykologiske laboratorium (Sorbonne, 1889), og i 1895 var han medstifter af tidsskriftet L'Année psychologique. Binet har ydet bidrag inden for flere områder af psykologien og studiet af psykiske afvigelser.

Bl.a. på baggrund af iagttagelser af sine egne børn blev han optaget af studier af tænkningens udvikling og af undersøgelser af individuelle forskelle; af mange regnes han for en af differentialpsykologiens grundlæggere.

Størst anerkendelse har Binet dog opnået for undersøgelser af intelligensens udvikling og — sammen med psykiateren Théodore Simon (1873-1961) — som skaber af de første egentlige intelligensprøver i 1905.

Binet-Simons intelligensprøver, oftest kaldet Binetprøven, er blevet oversat til flere sprog, fx udkom en dansk udgave i 1930, ligesom den har dannet forbillede for en række senere prøver (se intelligenstestning).

Binetprøven hviler på den antagelse, at intelligens er en global egenskab, der øver indflydelse på næsten alle mentale processer; prøven består derfor af ret forskelligartede opgaver for at kunne dække bredt. Endvidere antog Binet, at barnets intelligens voksede med alderen, så der til hvert alderstrin svarer et bestemt intelligenstrin, mental alder, som er typisk for den pågældende alder.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
03/02/2010
Ekspert
MKB
Oprindelig forfatter
CRHa
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki