apnø

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

apnø, manglende åndedrætsbevægelser. Apnø kan skyldes, at åndedrætscentret i hjernen ikke fungerer normalt (central apnø). Det kan være beskadiget, fx efter en infektion, eller det kan være påvirket af medicin, fx morfin. Central apnø med deraf følgende iltmangel er ofte den direkte dødsårsag hos narkomaner, der har fået en overdosis af morfin e.l.

Apnø kan desuden ses, hvis blodet indeholder mere ilt eller mindre kuldioxid end normalt, idet blodets indhold af både ilt og kuldioxid påvirker aktiviteten i åndedrætscentret og dermed åndedrætsbevægelserne.

Apnø kan også skyldes, at der ikke kan overføres impulser fra nerverne til åndedrætsmusklerne, fx pga. sygdom, forgiftning med sprøjtemidler eller lægemidler (perifer apnø). Under operationer er total muskelslaphed ofte nødvendig, og anæstesilægen sikrer da patientens luftskifte ved indblæsning. Muskelslapheden fremkaldes oftest med en kombination af smertestillende midler og lægemidler, der hæmmer overførslen af impulser fra nerver til muskler (kurarestoffer). Hvis patienten reagerer usædvanlig kraftigt på de givne lægemidler, eller hvis der er givet for store doser, kan lammelsen vare længere end operationen. Ved en sådan "forlænget apnø" må patientens luftskifte sikres ved intubation og respiratorbehandling, indtil vejrtrækningen atter er normal. Se også søvnapnø.

Ordet apnø kommer af græsk apnoia, af a- og pnoia 'åndedræt'.

Apnø hos nyfødte

Apnø hos nyfødte er en længerevarende pause i vejrtrækningen, som især ses hos for tidligt fødte børn, sjældnere hos fuldbårne. Hvis apnøen gentager sig, kan barnet udstyres med en apnøalarm, hvorved apnøen kan afbrydes.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
12/04/2012
Ekspert
Husum
Oprindelige forfattere
EA
29/01/2009
JVM
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki