Sundhedsstyrelsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Sundhedsstyrelsen, Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed, som i 1909 afløste Sundhedskollegiet (oprettet 1803) og er underlagt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Den rådgiver ministeren i forbindelse med udførelsen af de statslige opgaver inden for sundhedsområdet og ledes af en medicinaldirektør. Alle centrale myndigheder kan få sundhedsfaglig rådgivning herfra, ligesom styrelsen skal udtale sig om forebyggelse, sundhedsfremme og regionernes planlægning på sundhedsområdet.

Sundhedsstyrelsen skal følge sundhedstilstanden i landet og give forslag til forbedringer. Den skal især føre kontrol med smitsomme sygdomme. Den har ansvaret for autorisation af medicinalpersoner (læger, tandlæger, sygeplejersker mfl.) og fører gennem embedslægerne tilsyn med deres virke. Endvidere er styrelsen ansvarlig for statistik vedrørende dødsårsager mv.

Til og med 1996 var styrelsen med sin lægemiddelafdeling ansvarlig for godkendelse af lægemidler; denne funktion blev 1996-2012 varetaget af Lægemiddelstyrelsen. De to styrelsen blev 2012 atter sammenlagt under navnet Sundhedsstyrelsen, som derved atter har ansvaret for godkendelse og overvågning af medicin.

Gennem Statens Institut for Strålebeskyttelse fører Sundhedsstyrelsen kontrol med befolkningens påvirkning af radioaktiv stråling. I 1997 blev Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering oprettet under styrelsen.

Sundhedsstyrelsen havde oprindelig en meget stærk stilling med sin alment accepterede faglige rådgivning. Især fra slutningen af 1980'erne er styrelsens muligheder for at påvirke udviklingen blevet reduceret, bl.a. fordi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har overtaget en række sundhedsstatistiske opgaver, og fordi udredninger og udvalgsarbejde oftere gennemføres af ministeriet.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/04/2014
Oprindelig forfatter
NRosd
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki