• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

flyvemedicin

Oprindelig forfatter SVest Seneste forfatter Redaktionen

flyvemedicin, lægeligt ekspertområde, der ud fra et flyvesikkerhedsmæssigt synspunkt beskæftiger sig med civile certifikatindehaveres og militære piloters helbredsforhold. I den civile verden er flyvemedicinens funktionsområde afgrænset af luftfartslovgivningen.

For personer, der for første gang ansøger om certifikat, kan helbredsbestemmelserne forekomme strenge. Dette skyldes, at den første helbredsundersøgelse er den mest omfattende, og at den i videst muligt omfang skal sikre, at ansøgeren også fremover vil kunne bevare sin helbredsmæssige godkendelse. For den mere rutinerede certifikatindehaver fortolkes eventuelle helbredsmæssige mangler i forhold til vedkommendes erfaring.

Flyvemedicinske undersøgelser foretages på Flyvemedicinsk Klinik på Rigshospitalet, af autoriserede flyvelæger og i et vist omfang af alment praktiserende læger. Flyvevåbnet har sin egen flyvemedicinske organisation inden for rammerne af Forsvarets Sundhedstjeneste.