kastration

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kastration, (afledt af lat. castrare 'kastrere'), afbrydelse af testiklernes funktion, enten fysisk ved operation eller andre uigenkaldelige indgreb eller kemisk vha. lægemidler (kemisk kastration), som kan være midlertidig. Også afbrydelse af ovariernes funktion betegnes kastration. Ved kastration bortfalder kønskirtlernes hormonproduktion og dannelse af hhv. sæd- og ægceller. I modsætning hertil er sterilisation et langt mindre indgreb, der kun indebærer en afbrydelse af hhv. sæd- og æggeledere.

Foretages kastration før kønsmodningen, indtræder denne ikke. Stemmen går ikke i overgang, skægvækst og andre sekundære kønskarakterer bliver mindre tydelige, og ofte øges længdevæksten af arme og ben. Kastration af kønsmodne individer svækker kønsdriften og indvirker på stofskiftet, således at der kommer tendens til vægtøgning. Hos kvinder medfører kastration samme symptomer som klimakterium.

Se også eunuk, gilding, kastratsanger og skoptsere.

Fysisk kastration

I nutiden sker kastration ved operation af raske mænd kun i forbindelse med kønsskifteoperation. Nogle få sindslidende samt enkelte, der har fået afslag på anmodning om kønsskifte, har selv forsøgt eller har gennemført kastration (autokastration). Ved testikelkræft fjernes som hovedregel kun den angrebne testikel (hemicastratio), således at både hormon- og sædproduktion fortsætter uændret. Ved spredning af prostatakræft foretages ofte fjernelse af begge testikler for at bremse produktionen af mandligt kønshormon (androgen), der fremmer svulstvæksten.

Kemisk kastration

Personer, der har udøvet meget grove former for sædelighedskriminalitet, fx gentagne voldtægter, behandles med kemisk kastration i op til flere år; dog kræver en sådan behandling personens eget samtykke. Behandlingen bør ledsages af sociale foranstaltninger og psykoterapi. Ved behandlingens ophør vender kønsdrift og formeringsevne tilbage efter nogle uger.

I overført betydning

anvendes betegnelsen i forbindelse med dominans af andre, således at personer, der er tilbøjelige til at underminere andres selvtillid, betegnes som kastrerende. Eksempler herpå er kvinder, der nedvurderer deres mænd, fædre, der forklejner deres sønner, samt mænd, der får kvinder til at føle sig uduelige eller tilhørende et laverestående køn. 

Forsøgs- og husdyr

Hos dyr kan kønskirtlernes (testiklers og æggestokkes) funktion ophæves ved kirurgisk fjernelse eller radioaktiv bestråling. Kastration foretages bl.a. for at nedsætte eller fjerne uønsket adfærd eller fremme tilvækst hos produktionsdyr. Midlertidig kastration af handyr kan opnås ved behandling med kvindelige kønshormoner, gestagener. Se også neutralisering.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
23/11/2011
Oprindelige forfattere
PHer
31/01/2009
TEri
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki