virksomhed

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

virksomhed, virke, foretagsomhed, aktivitet modsat passivitet; grundbegreb i en psykologi, der tager udgangspunkt i, at organismen aktivt forbinder sig med sin virkelighed, modsat adfærdspsykologi, der ved at se påvirkningerne fra omgivelserne som bestemmende for adfærden implicerer en mere passiv organisme.

Virksomhedsteorien, der er udviklet af den russiske psykolog A. Leontjev i midten af 1900-t., karakteriserer virksomhed som livsprocessens grundlæggende enhed. Den beskrives som de specifikke processer, der realiserer individets aktive forhold til virkeligheden. Virksomhed kan være såvel ydre som indre og sættes i gang af et motiv, hvorved forstås det, som et individ ud fra sine behov gør til genstand for sin virksomhed. Menneskets virksomhed konstitueres af en række handlinger, der hver for sig styres mod de mål, der er adækvate for motivet under de givne omstændigheder. Handlingerne ("hvad") gennemføres via de operationer ("hvordan"), der står til rådighed under de givne fysiske og historiske betingelser. Menneskets virksomhedssystem er indeholdt i de samfundsmæssige relationers system og må derfor anskues fylogenetisk, ontogenetisk og historisk. I denne teori er psykologi en konkret videnskab om, hvorledes den psykiske genspejling af virkeligheden, der formidler individernes liv, bliver til, fungerer og opbygges. I en sådan psykologi er tre kategorier vigtige: virksomhed, bevidsthed og personlighed. Af disse tre er virksomheden både psykologiens udgangspunkt og dens væsentligste kategori.

I Danmark er virksomhedsteorien indgående behandlet af Benny Karpatschof (f. 1938) i disputatsen Human Activity (2000).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Ekspert
MKB
Oprindelig forfatter
HHyH
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki