M-komponent

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

M-komponent. Agargel-elektroforese af blodserum efter farvning med amidoblack. Nederst fra en patient med sygdommen myelomatose og øverst fra en normal person. Yderst tv. ses et kraftigt farvet bånd med albumin, herefter følger α1-, α2-, β1-, β2- og γ-globulin. M-komponenten ses som et smalt, skarpt afgrænset, kraftigt farvet bånd inden for det område, der normalt optages af γ-globulin. Koncentrationen heraf hos patienten med myelomatose er betydeligt reduceret sammenlignet med normalpersonens.

M-komponent, (1. led fork.f. monoklonal), tidligere benævnt paraprotein, særligt protein, som dannes af abnorme plasmaceller, der som én stamme (klon) er udgået fra en abnorm B-lymfocyt ved bl.a. sygdommene makroglobulinæmi og myelomatose, der under ét betegnes monoklonale gammopatier. Ved myelomatose er M-komponenten af typen immunglobulin-A (IgA) eller immunglobulin-G (IgG), ved makroglobulinæmi immunglobulin-M (IgM), se antistof.

M-komponenten kan påvises i blodet, mens der kun kan påvises ringe mængder af normalt immunglobulin. Påvisningen sker bl.a. ved elektroforese af blodserum (se globuliner), hvorved M-komponenten præsenterer sig som et smalt felt pga. de ens immunglobulinmolekylers fælles vandring i det elektriske felt. Den nærmere inddeling i IgA, IgG og IgM sker ved immunelektroforese (se immunologi (immunologiske teknikker)).

M-komponent-molekylet er som andre immunglobuliner opbygget af to tunge og to lette polypeptidkæder. De lette, lavmolekylære kæder kan fraspaltes og udskilles let i urinen, hvor de kan påvises som Bence Jones-protein. M-komponenter kan også forekomme ved andre sygdomme, fx amyloidose og skrumpelever, samt hos mange raske.

Tilstedeværelsen af en M-komponent i blodet medfører særlig høje værdier af blodsænkningen.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

M-komponent. Agargel-elektroforese af blodserum efter farvning med amidoblack. Nederst fra en patient med sygdommen myelomatose og øverst fra en normal person. Yderst tv. ses et kraftigt farvet bånd med albumin, herefter følger α1-, α2-, β1-, β2- og γ-globulin. M-komponenten ses som et smalt, skarpt afgrænset, kraftigt farvet bånd inden for det område, der normalt optages af γ-globulin. Koncentrationen heraf hos patienten med myelomatose er betydeligt reduceret sammenlignet med normalpersonens.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009
Oprindelig forfatter
NEng
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki