tolerans

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

tolerans, (af lat. tolerantia, afledn. af tolerare 'tåle'), evnen til at tåle egne eller fremmede antigener (immunologisk tolerans) eller stigende doser af lægemidler (farmakologisk tolerans).

Immunologisk tolerans

betegner immunsystemets evne til undertrykkelse af den immunologiske reaktion (se immunologi (immunsystemet)) på bestemte antigener, normalt organismens egne antigener ("selv") i modsætning til udefrakommende, fremmede antigener ("ikke-selv"). Tolerans over for "selv" opstår i løbet af fostertilværelsen ved eliminering i brislen (thymus) af de T-lymfocytter, der er i stand til at reagere mod "selv".

Manglende immunologisk tolerans over for "selv" betegnes autoimmunitet. Tolerans over for donorantigener i forbindelse med transplantation kan opretholdes ved behandling med immunundertrykkende lægemidler. Efter en vellykket knoglemarvstransplantation opstår der permanent tolerans over for donorens antigener, idet cellerne i patientens immunsystem erstattes af donorens. Forskningen i immunologisk tolerans indledtes af nobelprismodtagerne F.M. Burnet og P.B. Medawar.

Farmakologisk tolerans

kan opstå ved gentagen benyttelse af et lægemiddel. Toleransen viser sig ved, at der skal anvendes stigende doser for at opretholde en uændret virkning af lægemidlet. Tolerans fremkommer oftest i forbindelse med anvendelse af stærke smertestillende lægemidler (opioider) og angstdæmpende lægemidler (benzodiazepiner). Tolerans er ofte forbundet med udvikling af fysisk afhængighed (se narkomani) og abstinenssymptomer ved ophør.

Årsagen til toleransudvikling er som regel, at de receptorer, hvortil lægemidler bindes, ændres i antal eller følsomhed. I sjældne tilfælde skyldes det, at lægemidlets omsætningshastighed øges, således at der kræves større doser af lægemidlet for at opretholde samme mængde i kroppen og dermed samme virkning.

Tolerans udvikles som regel efter flere ugers brug, men kan i sjældne tilfælde udvikles i løbet af få dage (takyfylaksi).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Ekspert
KBen
Oprindelige forfattere
ASvej
02/02/2009
MBK
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki