funktionsevne

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

funktionsevne, mål for et menneskes evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter. Funktionsevnen kan være nedsat pga. fysisk eller psykisk sygdom eller som følge af fysiologisk eller mental aldring. Funktionsevnen vurderes oftest i forhold til, hvad personer af samme alder og køn kan klare.

Vurdering af funktionsevnen tager ofte udgangspunkt i aktiviteter af betydning for almindelig daglig livsførelse (ADL). Der skelnes mellem basale eller fysiske aktiviteter (PADL, physical activities of daily living) og instrumentelle aktiviteter (IADL, instrumental activities of daily living). PADL betegner evnen til at gennemføre påklædning, toiletbesøg, spisning o.l., dvs. aktiviteter, som alle udfører, og som er nødvendige for alle mennesker uanset alder, køn og kultur. IADL omfatter udadvendte aktiviteter såsom madlavning, rengøring og indkøb, dvs. aktiviteter som er nødvendige for at leve et uafhængigt liv i samfundet. Behovet for at kunne klare sådanne aktiviteter varierer med kultur, køn og alder.

Nedsat funktionsevne er en betingelse for handicapkompensation efter Serviceloven, herunder fx tildeling af hjemmehjælp, hjælpemidler og ved vurdering af, om der skal ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Nedsat funktionsevne, som sætter begrænsning for personens sociale livsudfoldelse, vil ofte blive betegnet som handicap.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
30/01/2009
Oprindelige forfattere
JMod
30/01/2009
Schultz
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki