Søgeteksten claus berg er blevet fremhævet i artiklen. Klik her, hvis du ønsker at fjerne søgeteksten fra artiklen.

Claus Berg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Claus Berg. Altertavlen i Sankt Knuds Kirke i Odense, udført ca. 1515-25 i udskåret, malet og forgyldt egetræ. Den trefløjede altertavle stod oprindelig i det kongelige gravkor i franciskanernes klosterkirke, Graabrødrekirken, i Odense. Midterfløjen er bygget op omkring den korsfæstede Jesus på livets træ. Han er omgivet af apostle, bibelske og kirkehistoriske personer, og ved hans fødder ses Frans af Assisi, Franciskanerordenens stifter. Øverst bliver Maria kronet som Himlens dronning af Jesus og Gud; omkring dem svæver musicerende engle og engle, som bærer på korset og marterpælen. Midterfløjens nederste frise viser Anna Selvtredje (Jesusbarnet, Maria og hendes mor, Anna) sammen med hellige kvinder. På sidefløjene skildres Jesu lidelseshistorie, fra Nadverens indstiftelse øverst til venstre til Himmelfarten og apostlene på pinsedag nederst til højre. Mange af tavlens individuelt karakteriserede figurer synes at være udført med samtidige personer som modeller. I fodstykket, predellaen, kan figurerne på begge sider af Jesus identificeres som medlemmer af kongefamilien. Til venstre er det den regerende kong Christian 2. (med skæg) og hans far, kong Hans, der døde i 1513; bag dem Christians bror, prins Frans, og Christians søn, prins Hans, der blev født i 1518 og sikkert er klemt ind bag Frans efter færdiggørelsen af fodstykket. I feltet til højre ses kong Hans' enke, dronning Christine, samt Christian 2.s hustru, dronning Elisabeth, og kongens søster, kurfyrstinde Elisabeth.

Claus Berg, f. ca. 1475-d. efter 1532, tysk-dansk billedskærer, billedhugger og maler, født i Lübeck. Claus Berg arbejdede muligvis i billedhuggeren Veit Stoss' værksted i Nürnberg, før han i begyndelsen af 1500-tallet blev inviteret til Odense af dronning Christine, der var gift med kong Hans. Claus Berg omtales 1507 som borger i Odense, og her blev han leder af et af Nordeuropas betydeligste billedskærer-, billedhugger- og malerværksteder, der udførte altertavler og krucifikser m.m. til en lang række danske kirker.

Claus Bergs hovedværk og eneste sikre arbejde er den mægtige tredelte sengotiske altertavle i Sankt Knuds Kirke i Odense (oprindelig udført til Graabrødre Klosters senere nedrevne kirke). Den rigt ornamenterede, malede og forgyldte tavle er forsynet med en talrig skare af figurer, i midterfeltet grupperet omkring den korsfæstede Jesus, på sidefløjene i scener fra Jesu lidelseshistorie.

I flere detaljer kan det påvises, at Claus Berg har anvendt forlæg fra Albrecht Dürers kobberstikserier. Malerierne på fløjenes ydersider er gået tabt. Tavlen må være blevet til på dronning Christines bestilling efter kong Hans' død i 1513, hvilket kan fastslås på baggrund af fodstykkets (predellaens) figurer, der viser dronningen i enkedragt samt medlemmer af kongefamilien. Stilen viser inspiration fra sydtysk kunst og er karakteriseret ved figurernes plastiske virkning og realistiske menneskeskildring.

Danmark. Billedskæreren Claus Bergs store krucifiks i Vindinge Kirke på Fyn er udført ca. 1520 af bemalet egetræ. I en ekspressiv realisme er den lidende, tornekronede Kristus med det næsten flagrende lændeklæde skildret i overensstemmelse med senmiddelalderlig opfattelse af den korsfæstede. Korsets ender smykkes af de fire evangelistsymboler.

Med udgangspunkt i Odense-tavlen er et stort antal værker i Danmark og Nordtyskland blevet tilskrevet Claus Bergs værksted, bl.a. altertavlerne i Bregninge Kirke på Ærø og Sanderum Kirke ved Odense samt krucifikser i bl.a. Asperup Kirke på Vestfyn, Vindinge Kirke på Østfyn og Sorø Kirke (1527).

Værkstedet har desuden fremstillet relieffer i kalksten, således ligstenene over kong Hans i Sankt Knuds Kirke i Odense (oprindelig i Graabrødre Klosters kirke) og over biskop Ivar Munk (d. 1539) i Ribe Domkirke. 

Da den reformatoriske bevægelse for alvor begyndte at gøre sig gældende i Danmark op mod 1530, rejste Claus Berg muligvis i 1532 til Nordtyskland, hvor skulpturer i Güstrow, Wittstock og andre steder i Mecklenburg og Brandenburg kan tilskrives mesteren.

Læs også om Claus Berg i Dansk Biografisk Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Claus Berg. Midterfløjen af altertavlen i Sankt Knuds Kirke i Odense.

© Dette billede må du ...

Claus Berg. Altertavlen i Sankt Knuds Kirke i Odense, udført ca. 1515-25 i udskåret, malet og forgyldt egetræ. Den trefløjede altertavle stod oprindelig i det kongelige gravkor i franciskanernes klosterkirke, Graabrødrekirken, i Odense. Midterfløjen er bygget op omkring den korsfæstede Jesus på livets træ. Han er omgivet af apostle, bibelske og kirkehistoriske personer, og ved hans fødder ses Frans af Assisi, Franciskanerordenens stifter. Øverst bliver Maria kronet som Himlens dronning af Jesus og Gud; omkring dem svæver musicerende engle og engle, som bærer på korset og marterpælen. Midterfløjens nederste frise viser Anna Selvtredje (Jesusbarnet, Maria og hendes mor, Anna) sammen med hellige kvinder. På sidefløjene skildres Jesu lidelseshistorie, fra Nadverens indstiftelse øverst til venstre til Himmelfarten og apostlene på pinsedag nederst til højre. Mange af tavlens individuelt karakteriserede figurer synes at være udført med samtidige personer som modeller. I fodstykket, predellaen, kan figurerne på begge sider af Jesus identificeres som medlemmer af kongefamilien. Til venstre er det den regerende kong Christian 2. (med skæg) og hans far, kong Hans, der døde i 1513; bag dem Christians bror, prins Frans, og Christians søn, prins Hans, der blev født i 1518 og sikkert er klemt ind bag Frans efter færdiggørelsen af fodstykket. I feltet til højre ses kong Hans' enke, dronning Christine, samt Christian 2.s hustru, dronning Elisabeth, og kongens søster, kurfyrstinde Elisabeth.

Viser 2 af 2 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
31/08/2014
Marie-Louise Hammer
31/08/2014
Redaktionen
23/03/2010
Ekspert
UrsFu
Oprindelig forfatter
HJFr
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki