Peter Paul Rubens

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Peter Paul Rubens. Korsnedtagelsen er den midterste del af en trefløjet altertavle, malet 1611-14 til domkirken i Antwerpen. Billedet blev ligesom Korsrejsningen, der også findes i domkirken, udført kort efter hjemkomsten fra Italiensopholdet 1600-08. Indtryk fra Michelangelos og Carracciernes kunst i Rom er forenet med en lyssætning, der minder om Caravaggios. Den dramatisk fortættede komposition er bygget over et dynamisk samspil mellem diagonaler, trekanter og cirkelslag, mens en blå-rød-grøn treklang er spændt op i billedets forgrund.

Peter Paul Rubens, 28.6.1577-30.5.1640, flamsk maler og tegner, 1600-t.s betydeligste flamske maler og den nordeuropæiske baroks største kunstner. Rubens var født i Siegen i Westfalen som søn af en jurist fra Antwerpen, men vendte ca. 1588 efter faderens død tilbage til Antwerpen. Her kom han 1591 i lære som maler, bl.a. hos historiemaleren Otto van Veen (1556-1629), der med sin omfattende klassiske dannelse fik stor betydning for ham. Rubens blev mester i Lukasgildet i Antwerpen i 1598.

I 1600 rejste han til Italien og blev hofmaler hos hertugen af Mantova, Vincenzo 1. Gonzaga (1562-1612), og 1603-04 var han ambassadør for Gonzaga hos Filip 3. af Spanien i Madrid, hvor han fik lejlighed til at beundre Tizians værker i den kongelige samling.

Rubens var i hertugen af Mantovas tjeneste i næsten otte år, men arbejdede også i andre italienske byer. I Genova malede han portrætter af byens aristokrater, fx Marchesa Veronica Spinola-Doria (1606-07, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe), og i Rom 1606-08 arbejdede han først og fremmest på højalterbilledet til kirken Santa Maria in Vallicella/Chiesa Nuova, Sankt Gregorius og Domitilla.

Hjemvendt til Antwerpen i 1608 ægtede han året efter Isabella Brant (1591-1626) og blev samme år udnævnt til hofmaler for de spanske Nederlandes statholderpar i Bruxelles, ærkehertug Albrecht 7. af Østrig og ærkehertuginde Isabella. Han blev dog boende i Antwerpen, hvor han 1611-18 byggede sig et stort hus og atelier, det nuværende Rubenshuis, der også rummede hans store malerisamling; i dag er det museum. Dobbeltportrættet Kunstneren med hustru i gedebladsløvhytten (Alte Pinakothek, München) malede han 1609.

Rubens viste første gang sit mesterskab med de to vældige, trefløjede altertavler: Korsrejsningen (1610-11) til højalteret i Sint Walburga og Korsnedtagelsen (1611-14) til domkirken i Antwerpen (nu begge i domkirken), og hans nye kraftfulde og dramatiske barokstil, der byggede på indtryk fra italiensk kunst, især fra Tintoretto, vakte opsigt.

I de følgende år fik Rubens talrige bestillinger på malerier til kirker og offentlige bygninger, og i takt hermed opbyggede han et stort værksted med mange assistenter, der arbejdede efter hans skitser og modelli, bl.a. Anthonis van Dyck, der var hans assistent ca. 1617-20.

Peter Paul Rubens Bortførelsen af Leukippos' døtre; maleri, ca. 1618. Alte Pinakothek, München.

De religiøse opgaver kulminerede med 39 loftsmalerier og to store alterbilleder til den nybyggede jesuiterkirke i Antwerpen 1618-21; loftsmalerierne brændte 1718, men to alterbilleder med Ignatius af Loyola og Francisco Xavier er bevaret i Kunsthistorisches Museum, Wien.

Rubens malede også talrige historiebilleder med mytologiske motiver, fx Bortførelsen af Leukippos' døtre (ca. 1618, Alte Pinakothek, München, og scener fra den klassiske litteratur; han udførte bogillustrationer, leverede forlæg til billedtæpper og skulpturer og indledte et samarbejde med tidens bedste kobberstikkere om mangfoldiggørelse af sine kompositioner; de såkaldte Rubensstikkere talte bl.a. Cornelius 1. Galle (1576-1650).

Hans rejsevirksomhed omfattede desuden diplomatiske opgaver. Rubens skabte 1622-25 den såkaldte Medici-cyklus, en serie på 21 store lærreder med scener fra den franske dronning Maria Medicis liv til Luxembourgpalæet i Paris (nu i Louvre). Medici-serien betegner et højdepunkt i Rubens' arbejde med de store dekorative opgaver, og han fremstod nu som den monumentale barokstils førende kunstner nord for Alperne.

Peter Paul Rubens Selvportræt; maleri, 1638-40. Kunsthistorisches Museum, Wien. Rubens var ivrigt optaget af international politik; han fungerede som betroet ambassadør i både Antwerpen, Madrid og London og blev adlet af såvel den spanske som den engelske konge. Her poserer han som en lidt træt verdensmand i sine sidste leveår.

Efter Isabella Brants død ægtede Rubens i 1630 den 16-årige Hélène Fourment, og i 1635 købte han landstedet Het Steen i nærheden af Mechelen. Fra denne tid stammer de betydeligste af hans landskaber, fx Landskab med regnbue (1636, Wallace Collection, London), og en række portrætter som Pelsen af hustruen (1636-39) og Selvportræt (1638-40, begge i Kunsthistorisches Museum, Wien).

Hans arbejder fra 1630'erne er i deres stærkt maleriske karakter præget af en fornyet inspiration fra Tizian, hentet under ophold i Madrid og London 1628-30. Det gælder det sene hovedværk Ildefonso-alteret (1630-32, Kunsthistorisches Museum, Wien) og billedet af Madonna med helgener (ca. 1636-40), et koloristisk mesterværk, som er anbragt over Rubens' grav i Sint Jacobskerk i Antwerpen.

Statens Museum for Kunst i København findes bl.a. portrættet af Abbed Matthæus Yrsselius (1624-26) og Kristus på vejen til Golgata (ca. 1635-36), en modello til et alterbillede; det store Salomons dom (ca. 1617) er delvis værkstedsarbejde.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Peter Paul Rubens. Maria Medici opførte Luxembourgpalæet i Paris til sit enkesæde; arbejdet indledtes i 1615. En del af udsmykningen bestod af 21 malerier af Rubens med scener fra dronningens liv, malet 1622-24. Serien regnes for et af Rubens' hovedværker. Her ses det tredje billede, som viser Maria Medicis uddannelse. Hun sidder i en lærdommens hule befolket af skikkelser fra den græske mytologi. Athena instruerer den unge Maria i skrivekunsten. Maleriet findes på Louvre.

© Dette billede må du ...

Peter Paul Rubens Selvportræt; maleri, 1638-40. Kunsthistorisches Museum, Wien. Rubens var ivrigt optaget af international politik; han fungerede som betroet ambassadør i både Antwerpen, Madrid og London og blev adlet af såvel den spanske som den engelske konge. Her poserer han som en lidt træt verdensmand i sine sidste leveår.

© Dette billede må du ...

Peter Paul Rubens løste 1622-25 en stor udsmykningsopgave for Maria Medici til Luxembourgpalæet i Paris. Her residerede enkedronningen, der bestilte en serie malerier med scener fra sit begivenhedsrige liv. I 1617 var hun som regerende dronning blevet fjernet fra magten af sønnen Ludvig 13.; efter at hun havde forsøgt et kup mod ham, forsonedes de i 1619. Kardinal Richelieu fungerede som mellemmand, og i den allegoriske skildring af forsoningen ses han yderst tv. foran Maria Medici, der modtager en olivengren af gudernes sendebud, Hermes. Louvre.

© Dette billede må du ...

Peter Paul Rubens. Korsnedtagelsen er den midterste del af en trefløjet altertavle, malet 1611-14 til domkirken i Antwerpen. Billedet blev ligesom Korsrejsningen, der også findes i domkirken, udført kort efter hjemkomsten fra Italiensopholdet 1600-08. Indtryk fra Michelangelos og Carracciernes kunst i Rom er forenet med en lyssætning, der minder om Caravaggios. Den dramatisk fortættede komposition er bygget over et dynamisk samspil mellem diagonaler, trekanter og cirkelslag, mens en blå-rød-grøn treklang er spændt op i billedets forgrund.

© Dette billede må du ...

Peter Paul Rubens Bortførelsen af Leukippos' døtre; maleri, ca. 1618. Alte Pinakothek, München.

© Dette billede må du ...

Peter Paul Rubens. Ignatius af Loyola, jesuitterordenens grundlægger, malet mange år efter sin død af Peter Paul Rubens. Med sin venstre hånd holder han en latinsk indskrift, som begynder Ad maiorem Dei gloriam 'Til Guds større ære', der er jesuitternes motto. Maleriet findes i Musee de Sibiu i Rumænien.

Viser 1-6 af 8 billeder | Se alle

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
PKN
22/11/2014
Redaktionen
28/06/2014
MHansen
28/06/2013
Ekspert
UrsFu
Oprindelig forfatter
Koest
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki