Artiklen kunne ikke vises.

F.C. Kiærskou, Frederik Christian Kiærskou, 1805-1891, dansk maler. Som elev af C.W. Eckersberg og J.L. Lund på Kunstakademiet 1820-32 oplærtes han i de danske landskabstraditioner. Førstnævnte ansporede muligvis hans interesse for det hollandske maleri i 1600-t., mens han igennem sidstnævnte især synes præget af det tysk-romantiske maleri. Han interesserede sig som J.C. Dahl for det storladne i naturen, hvad enten han malede danske eller schweiziske landskaber.

 

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
24/11/2009

    © Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki