Artiklen kunne ikke vises.

Kunstnernes Frie Studieskoler, blev oprettet 1882 i protest mod den forældede undervisning på Kunstakademiet. Laurits Tuxen blev leder af skolen, og kort efter trådte P.S. Krøyer til som lærer.

1884 blev en Forberedelsesklasse oprettet under ledelse af Frans Schwartz, men allerede 1885 blev den overtaget af Kristian Zahrtmann og videreført som en selvstændig afdeling. Tuxen og Krøyer underviste på grundlag af deres uddannelse i Paris på Léon Bonnats skole, mens Zahrtmann opdrog eleverne med studier af klassisk kunst.

Alligevel blev Zahrtmanns undervisning på grund af hans krav om dristige forsøg og voldsomme farvekontraster den mest avancerede og banebrydende. Johan Rohde overtog 1908 skolen efter Zahrtmann til lukningen 1912.

 

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
26/12/2013

    © Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki